Työeläkeyhtiöiden vakuutussiirtojen tilasto 1/2018 valmistunut

09.01.2018

Työnantajilla ja yrittäjillä oli tammikuun alussa vuoden ensimmäinen mahdolli-suus siirtää työeläkevakuutuksensa työeläkeyhtiöstä toiseen. Siirtoja tehtiin kappalemääräisesti yhteensä 5 021 kappaletta. Siirtyneiden TyEL-vakuutusten määrä oli 2 44 kappaletta ja YEL-vakuutusten määrä 2 977 kappaletta. Euromää-räisesti tammikuun TyEL siirtoliikkeen kokonaismäärä oli 161 477 tuhatta euroa. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaisemastamme siirtoliikkeen tilastosta 1/2018.


Työeläkevakuutuksen ottajilla eli työnantajilla ja yrittäjillä on mahdollisuus siir-tää TyEL- tai YEL-vakuutuksensa työeläkeyhtiöstä toiseen sillä edellytyksellä, että ennen siirtoa vakuutus on ollut vähintään vuoden ajan samassa yhtiössä. Siirtoja on mahdollista tehdä neljänä ajankohtana kalenterivuodessa: tammikuussa, huh-tikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa.


Tarkempia tietoja siirtoliikkeen osuuksista sekä aikaisemmat tilastot löytyvät Siirtoliiketilastot -sivultamme.