Työeläkeyhtiöiden vakuutussiirtojen tilasto vuodelta 2015 valmistunut

05.10.2015

Lokakuun alussa oli vuoden 2015 viimeinen mahdollisuus siirtää työeläkevakuutus yhtiöstä toiseen. Työeläkeyhtiöiltä saamiemme ennakkotietojen pohjalta olemme koonneet koko vuoden 2015 yhtiökohtaisista vakuutussiirroista tilaston Siirtoliiketilastot-sivullemme.

Työeläkevakuutuksen ottajat voivat siirtää vakuututuksensa työeläkeyhtiöstä toiseen sillä edellytyksellä, että työeläkevakuutus on ennen siirtoa ollut vähintään vuoden ajan samassa yhtiössä. Siirtoja on mahdollista tehdä neljänä ajankohtana kalenterivuodessa: tammikuussa, huhtikuussa, heinäkuussa ja lokakuussa.

Siirtoliike 2015 sekä kuluvan ja aikaisempien vuosien muut siirtoliikettä kuvaavat tilastot löytyvät Siirtoliiketilastot-sivultamme.