Työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä myönteistä kehitystä - suunta alaspäin

10.03.2015

Sekä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien suomalaisten kokonaismäärä että uusien työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskusuuntainen. Myös työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä on laskenut koko 2000-luvun. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen kokoamista, työkyvyttömyyseläkkeitä koskevista tiedoista.

Työkyvyttömyyseläkkeiden laskun taustalla arvioidaan olevan monia eri syitä: parantunut työterveyshuollon toiminta, nopeutunut kuntoutukseen ohjaus ja työkykyjohtamisen yleistyminen työpaikoilla. Työeläkevakuuttajat tarjoavat asiakkailleen myös työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa.

- Nyt nähdään, että panostukset näihin asioihin kantavat hedelmää. Työkyvyttömyyseläkkeiden merkittävä lasku on lottovoitto sekä yhteiskunnan, työyhteisöjen että jokaisen työkykynsä säilyttäneen yksilön kannalta, sanoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes tänään julkaistussa tiedotteessamme.

Tiedotteemme yhteydessä julkaisimme Eläketurvakeskuksen kokoamien tietojen pohjalta työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat keskeiset luvut sekä tilastokuvat vuodelta 2014. Jatkossa tulemme julkaisemaan vastaavat tiedot kahdesti vuodessa.

Tiedotteemme: Työkyvyttömyyseläkkeet tasaisessa laskussa