Työn murros haastaa vanhat sosiaaliturvamallit

05.03.2019

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes pohtii Kanava-lehden 1/2019 artikkelissa tulevien vaalien vaikutusta kaukaisemmassa tulevaisuudessa. Millaiset arvot ja asiat saavat etusijan politikassa ja miten sosiaaliturvan kehittämistä työn muutoksiin vastaamista pohditaan.

"Kansallista näkökulmaa sosiaalituvan kehittämiseen voi perustella siihen liittyvän kansallisen toimivallan avulla. Tästä ei kuitenkaan seuraa, etteikö senkin unioniulottuvuutta tulisi ajatella. Sosiaalituvan koordinaation ja työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät kysymykset ovat unionin olemassa olevaa oikeutta ja ydintä jo tämän päivän todellisuudessa. Niihin soisi siksi kiinnitettävän nykyistä enemmän huomiota myös Suomen kansallisessa politiikassa", Siimes kirjoittaa.

Suvi-Anne Siimes: Työn murros haastaa vanhat sosiaaliturvamallit