Työpaikoilla tarvitaan jatkossakin eri sukupolvien taitoja - työeläkealan tutkimus julkaistaan tänään

28.06.2018

Työnantajat arvioivat rekrytointeja tehdessään työntekijän persoonallisuutta ja asennetta enemmän kuin ammattitaitoa ja ikää. Ihannetyöntekijä on ”hyvä tyyppi”, jolta kaivataan osaamisen rinnalla mm. oma-aloitteisuutta, oppimiskykyä, motivaatiota ja vastuunkantoa.

Tämä selviää työeläkealan ja Kelan teettämästä tutkimuksesta, jossa kysyttiin organisaatioiden rekrytoinnista vastaavilta henkilöiltä näkemyksiä tulevaisuuden työelämässä tarvittavista taidoista, työhyvinvoinnin ylläpidosta sekä suhtautumista alle 30- sekä yli 50-vuotiaisiin työntekijöihin.

Tutkimustulokset julkaistaan tänään työeläkealan ja Kelan yhteisessä Työ on uusi musta. -keskustelutilaisuudessa Helsingissä.

- Työnantajat hakevat motivoituneita työntekijöitä, jotka sopeutuvat erilaisiin työympäristöihin. Näyttää siltä, että jos asenne on kohdillaan ja koulutus riittävä, voisi tehdä lähes mitä vain, toteaa IROResearch Oy:n asiakkuusjohtaja Hannu Horttana.

Tutkimuksessa haastateltiin 150:a henkilöä, jotka työskentelevät ylimmän johdon, liiketoimintajohdon ja HR-johdon tehtävissä. Otanta on kattava otos organisaatioiden koon, toimialan ja maantieteellisen sijainnin suhteen.

- Tuloksissa näkyy kuva nykypäivän työn pirstaleisuudesta: ei sitouduta samaan työnantajaan, vaan pidetään silmät auki uusien työmahdollisuuksin suhteen koko ajan. Suurin osa palkansaajista työskentelee kuitenkin yhä vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa, sanoo Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Lue lisää tänään julkaistusta tiedotteestamme:

Työeläkealan tutkimus: Työpaikoilla tarvitaan jatkossakin eri sukupolvien taitoja

Tutkimustulokset Työnantajien suhtautuminen alle 30- ja yli 50-vuotiaisiin työntekijöihinpdf, 1 MB

Työ on uusi musta. -keskustelutilaisuus 28.6.2018