Työryhmä rajaamaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta työeläkejärjestelmiin

05.12.2016

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti viime viikolla sote- ja maakuntauudistuksen reformimisteriryhmän asettamasta työryhmästä, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat siirtymäajan lainsäädäntömuutokset. Muutoksilla pyritään pitämään eri työeläkejärjestelmissä vakuutettujen määrät ennallaan sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eli sote-uudistuksen alkuvaiheessa.

Siirtymäajan tavoitteena on, että sote- ja maakuntauudistus ei vaikuta työeläkejärjestelmien maksutuloihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden eläketurva järjestetään siirtymäaikana lähtökohtaisesti samassa työeläkejärjestelmässä kuin missä se on järjestetty vuoden 2018 lopussa. Siirtymäaika kestää vuoteen 2025.

Lainsäädäntömuutosten valmistelu toteutetaan virkamiestyöryhmänä, jossa on sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehiä sekä Eläketurvakeskuksen asiantuntijoita. Valmisteluryhmä kokoontuu myös laajennetussa kokoonpanossa, jossa mukana on myös työeläkejärjestelmien ja työmarkkinoiden asiantuntijoita sekä Kuntaliitto. Myös me Telana osallistumme laajennetun kokoonpanon työskentelyyn.

Työryhmän toimikausi kestää helmikuun 2017 loppuun saakka. Ryhmä toimii sote-uudistuksen projektiryhmän alaisuudessa.

Myöhemmin keväällä tullaan asettamaan erillinen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää kunnallisen ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmän erillisyyttä sekä sote- ja maakuntauudistuksen mahdollisesti aiheuttamia muita muutoksia työeläkejärjestelmään. Tämä työryhmä aloittaa työnsä toukokuussa 2017.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 1.12.2016: Työryhmä rajaamaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta eläkejärjestelmiin