Työuraseminaarin tunnelmia Oulusta

04.05.2012

Työurasopimusta käsittelevä seminaarimme järjestettiin eilen Oulussa. Paikalle saapui viitisenkymmentä alueellista ammattiliittojen aktiivia kuulemaan työurasopimuksesta ja sen merkityksestä palkansaajille.

Mietteitä työurasopimuksesta

Työurasopimus herätti oululaisissa keskustelua, ennen kaikkea sopimuksen kuntoutukseen, työssä jatkamisen ja työssä jatkamisen tukemiseen sekä ikäjohtamiseen liittyvistä asioista. Paikalla olijoita askarrutti se, haluavatko työnantajat oikeasti pitää varttuneempia työntekijöitä työssä ja toisaalta se, ajattelevatko työkaverit heidän olevan nuorempien työllistymisen tukkeena. Pohdinta on sikäli ymmärrettävä Oulussa, jossa nuorten työttömyys on korkealla tasolla muuhun maahan verrattuna. Tällaiseen ”tulppa”-ajatteluun ei kuitenkaan ole syytä taipua, sillä varhainen eläköityminen ei itsessään ratkaise nuorten työllisyysongelmaa.

Työurasopimuksessa sen sijaan on kiinnitetty huomiota nuorten työmarkkinoilletuloon ja työhön kiinni pääsemisen keinoihin. Sopimuksessa on esimerkiksi sovittu, että ammattiliitot neuvottelevat yhdessä työnantajaliittojen kanssa toimialakohtaiset nuorten työllistämissopimukset kuluvan vuoden aikana.

Työurasopimuksen vaikutus työurien pidentymiseen

Viime viikkoina julkisuudessa on keskusteltu siitä, kuinka paljon työurasopimuksessa sovitut toimenpiteet pidentävät työuria. Oulussa paikalla ollut Akavan johtaja Pekka Piispanen kertoi EK:n tehneet asiasta uudet, tuoreet laskelmat. Niiden perusteella työurasopimus tuo noin yhden vuoden lisää pituutta työuriin, kun otetaan huomioon niin sanotut pehmeät keinot eli panostukset työhyvinvointiin ja kuntoutukseen.

Pohjois-Pohjanmaa eläköityy kovaa vauhtia

Pohjois-Pohjanmaalla kaikista yli 16-vuotiaista on eläkkeellä 29,1 prosenttia. Tilanne on hieman parempi kuin koko maassa (30,6 %). Eläkkeensaajien osuus väestöstä ylittää silti jo 40 prosenttia monessa kunnassa: Hailuodossa, Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä, Siikalatvalla, Utajärvellä ja Vihannissa. Kaikkiaan eläkeläisiä on alueella hieman yli 93 000. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen ja Kelan tilastoista.

Pohjois-pohjanmaalaisten keskieläke jää alle koko maan tason: se on 1267 euroa kuussa, kun suomalaisten keskimääräinen eläke on 1370 euroa kuussa. Alueen parhaat keskieläkkeet löytyvät Oulusta (1437 €/kk) ja pienimmät Merijärveltä (1005 €/kk) sekä Kärsämäeltä ja Reisjärveltä (1015 €/kk). Maakuntaan tulee eläketuloja 1332,7 miljoona euroa vuodessa.

Seminaarikiertue puolivälissä

Yhdessä palkansaajakeskusjärjestöjen Akavan, SAK:n ja STTK:n kanssa järjestämämme alueellinen seminaarikiertue on nyt kevään osalta puolivälissä. Ensi viikolla seminaarit jatkuvat vielä maanantaina Lahdessa ja torstaina Seinäjoella sekä Kuopiossa. Tarkemmat tiedot löytyvät aiemmin julkaistusta uutisesta.