Työurasopimus tärkeä tuleville sukupolville

22.03.2012

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tänään päässeet sopuun työurien pidentämiseen tähtäävistä toimista sekä työeläkejärjestelmän uudistamisesta. On tärkeää, että työeläkejärjestelmä kehittyy ja pystyy vastaamaan sekä taloustilanteesta että suomalaisten ikääntymisestä aiheutuviin haasteisiin.

Ratkaisulla on myönteinen vaikutus julkiseen talouteen, mutta se on merkittävä myös yksittäisten työntekijöiden riittävän eläketurvan sekä työeläkkeiden rahoituksen kannalta. Pidemmät työurat merkitsevät parempia eläketurvaa, sillä kaikesta työnteosta kertyy eläkettä. Siten kaikki keinot, joilla edistetään pidempiä työuria, ovat myös keinoja riittävän eläketurvan turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että työeläkkeiden rahoituksesta päästiin sopuun vuosille 2015 ja 2016. Sopimuksen mukaan työeläkemaksuja nostetaan 0,4 % kumpanakin vuotena. Jo aiemmin on sovittu, että työeläkemaksuja nostetaan 0,4 % vuosittain vuoteen 2014 saakka. Nyt maksuohjelma sai jatkoa, mikä vahvistaa työeläkejärjestelmän kestävyyttä erityisesti tulevien sukupolvien silmälasien läpi. Eläkemaksuissa on nousupainetta, eikä työurien pidentäminen yksin ratkaise työeläkejärjestelmän taloudellista kestävyyttä. Tulevien sukupolvien näkökulmasta on erittäin tärkeää, että ratkaisussa painotetaan eläkemaksujen ja –etuuksien saamista tasapainoon. Myös sovitut heikennykset eläke-etuuksiin on nähtävä tätä taustaa vasten.

Työurasopimuksessa on myös työeläkealan kannalta tärkeitä kuntoutukseen liittyviä esityksiä. Kuntoutuksen parempi oikea-aikaisuus ja suunnitelmallisuus lisää mahdollisuuksia työhönpaluuseen, ja vähentää siten työkyvyttömyyseläkealkavuutta ja työeläkejärjestelmän kuluja. Työeläkekuntoutus on tärkeä palanen työhönpaluuta tukevissa kuntoutusprosesseissa ja eri toimijoiden välisen yhteistyön lisääminen ja yhteistyön parempi koordinointi on erittäin tervetullutta.

Työurasopimus lyhyestipdf, 78 kB