Työvoiman liikkuvuuden merkitys eläkkeiden rahoitukselle kasvaa jatkossa

30.08.2019

Suomen työikäinen väestö pienenee, ja alentuneen syntyvyyden takia työikäisten määrä vähenee uhkaavasti myös tulevaisuudessa. Pääosa maksussa olevista työeläkkeistä rahoitetaan työstä perittävillä eläkemaksuilla. Tämän takia syntyvyyden tuleva kehitys on tärkeää myös työeläkkeiden pitkän aikavälin rahoituksen kannalta.

- Työikäisen väestön nykyiseen ja tulevaan määrään vaikuttaa kuitenkin syntyvyyden ohella paljon myös työvoiman kansainvälinen liikkuvuus eli se, miten Suomen työperäinen maahan- ja maastamuutto kehittyvät tulevina vuosina, korostaa Työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Siimes puhui tänään Turun Eurooppa-foorumin tilaisuudessa, jonka järjestivät Tela ja Eurooppanuoret.

Siimes painottaa, että työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden merkitys kasvaa sitä suuremmaksi, mitä enemmän syntyvyys laskee.

- Eläkkeiden rahoituksen kannalta on huolestuttavaa, jos Suomen alhaisen syntyvyyden tilanteessa myös nettomaahanmuutto jatkaisi heikkenemistään, Siimes sanoo.

Lue lisää tiedotteestamme: Telan Siimes: Työvoiman liikkuvuuden merkitys eläkkeiden rahoitukselle kasvaa jatkossa

Eurooppa-foorumin tunnelmia ja kommentteja voi käydä katsomassa Twitterissä tunnisteilla #TelaFoorumi #EurooppaFoorumi