Uudet määräykset ja ohjeet selkeyttävät vakavaraisuusrajan laskentaa

24.10.2016

Finanssivalvonta (Fiva) tiedotti viime viikolla uusista määräyksistä ja ohjeista liittyen työeläkevakuuttajien vakavaraisuusrajan laskemiseen ja sijoitusten hajauttamiseen. Uudistamisen taustalla on uusi vakavaraisuuslainsäädäntö, joka tulee voimaan 1.1.2017. Fivan määräyksillä ja ohjeilla sekä selkeytetään että tarkennetaan lainsäädännössä esitettyä laskentaa. Myös uudet määräykset ja ohjeet tulevat voimaan tulevassa vuodenvaihteessa.

- Vakavaraisuuslainsäädännön uudistamisen tavoitteena on, että työeläkevakuuttajien riskinkantokyky kestää myös tulevaisuuden mahdolliset kriisit. Lisäksi tavoitteena on, että työeläkevarojen sijoitustoiminnassa pystytään reagoimaan entistä paremmin rahoitusmarkkinoiden ja maailmantalouden muutoksiin, toteaa analyysitoimintojemme johtaja Minna Lehmuskero.

Lehmuskeron mukaan on tärkeää, että työeläkevakuuttajilla on mahdollisuus tuottavaan sijoitustoimintaan oman vakavaraisuutensa puitteissa myös tulevaisuudessa. Tämä onkin ollut tavoitteena myös uudessa vakavaraisuussääntelyssä, niin lain kuin Fivan antamien määräysten ja ohjeidenkin kohdalla.

Fivan määräysten ja ohjeiden tavoitteena on varmistaa, että työeläkevakuuttajat soveltavat vakavaraisuusrajan laskennasta ja sijoitusten hajauttamisesta annettuja säännöksiä mahdollisimman yhtenäisesti. Lisäksi Fiva on muuttanut tiedonkeruulomakkeita ja -ohjeita vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Myös vakavaraisuusraportointi on muutettu vastaamaan uutta lakia.

- Uudessa vakavaraisuussääntelyssä on tavoiteltu käytännöllistä, yhdenmukaista ja riittävän yksinkertaista sääntelykehikkoa. Fivan määräykset ja ohjeet ovat tältä osin myös selkeät ja tarkoituksenmukaiset, Lehmuskero kiittää.

Vakavaraisuusuudistus ja eläkeuudistus aiheuttavat muutoksia myös Fivan antamiin eläkevakuuttajien kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin sekä niiden liitetietoihin että Fivalle raportoitaviin tietoihin. Myös työeläkeyhtiöiden tuloksen synnyn ja käytön raportointiin tulee muutoksia.

Vakavaraisuudella tarkoitetaan työeläkevakuuttajien kykyä selviytyä eläkevakuutustoiminnan kohtaamista riskeistä. Vakavaraisuutta koskevalla sääntelyllä määritellään työeläkesijoittamisessa sallittu riskitaso ja siten myös raamit sijoitustoiminnassa tavoiteltaville tuotoille. Vakavaraisuusääntely koskee yksityisalojen työeläkevakuuttajia eli työeläkeyhtiöitä, eläkekassoja ja -säätiöitä, Merimieseläkekassaa sekä osin Maatalousyrittäjien eläkelaitosta.

Lisätietoja:

Fivan tiedote 18.10.2016: Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut määräysten ja ohjeiden muutokset

Tietopakettimme: Kysymyksiä ja vastauksia vakavaraisuusuudistuksesta

Tela-blogi: Vakavaraisuusuudistuksen jatkoilla tehtiin MOK:ia

Lausuntomme: Vakavaraisuusrajan laskemiseen ja sijoitusten hajauttamiseen liittyvät määräykset ja ohjeet