Uudet sivusisällöt kertovat työeläkkeiden rahoituksesta ja työeläkerahan kiertokulusta

30.01.2015

Olemme julkaisseet verkkosivuillamme Työeläketalous-osiossa uusia sivua koskien työeläkkeiden rahoitusta, työeläkemaksuja, työeläkerahan kiertokulkua sekä eläkevarojen kansainvälistä vertailutietoa.

Työeläkkeiden rahoitus -sivulla on kuvattu työeläkkeiden rahoitusperiaatteita eri työeläkkeiden osalta.

Työeläkemaksut-sivulla käydään läpi työeläkemaksujen suuruuksia ja määräytymisperusteita eri eläkelakien mukaan.

Työeläkerahan kiertokulku -sivulla puolestaan kuvataan kerättävien maksujen, maksettavien eläkkeiden sekä rahastoiden muutosten suuruutta euromääräisesti, sekä yksityisaloilla että julkisilla aloilla.

Kansainvälistä vertailua -sivulla käsitellään eläkevaroja kansainvälisestä näkökulmasta OECD:n Pension Markets in Focus -julkaisun pohjalta.