Uudistuva työelämä kiinnosti kesälukiolaisia

20.06.2017

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT järjesti viime viikolla kesälukion nuorille teemalla tulevaisuuden liiketoiminta. Saimme olla mukana keskustelemassa nuorten kanssa tulevaisuuden työelämästä. Aiheenamme oli uudistuva työ ja millaisia taitoja työelämässä tarvitaan jatkossa.

Kuvituskuva
Kesälukiolaisten ajatuksia tulevissa ammateissa vaadittavista taidoista.

Uudistuva työelämä on työeläkejärjestelmän näkökulmasta erityisen tärkeä aihe. Työelämän muuttuessa luodaan samalla mahdollisuudet sille, että työeläke kasvaa kaikenlaisista ansioista myös tulevaisuudessa. Julkaisimme yhdessä Sitran kanssa kesäkuun alussa Välähdyksiä tulevaisuudesta -raportin. Marjaana Toimisen toimittamassa julkaisussa eri alojen asiantuntijat luotaavat työelämän tulevaisuutta.

Työ ei maailmasta lopu, sillä työnteossa kyse on pitkälti ongelmien ratkaisemisesta. Tästä näkövinkkelistä katsottuna on havaittu, että tulevaisuuden osaajalle ominaisia taitoja ovat muun muassa sosiaalisuus, empatiakyky ja yhteistyökykyisyys. Automaatio, robotisaatio ja digitalisaatio nostavat ihmisten osaamistasoa, koska mekaaninen työ vähenee ja persoonallinen työ lisääntyy. Koneiden ja ihmisten välisessä yhteistyössä ihmiseltä odotetaan joustavaa ajattelua, analyyttisyyttä ja yrittäjämäisyyttä.

Kesälukiolaisten haaveet tulevista ammateistaan ja niissä tarvittavista taidoista sopivat hyvin asiantuntijoiden näkymiin työelämästä.

- Meille kesälukio oli oiva mahdollisuus päästä kuulemaan nuorten ajatuksia työelämästä. Nuorten keskusteluissa nousi esiin se, että he tunnistavat jo työelämän edellyttävän heiltä aktiivisuutta. Nuoret olivat hyvin tiedostaneet, että omasta osaamisesta pitää huolehtia ja sitä tulee kehittää säännöllisesti, viestinnän suunnittelijamme Aija Laurila sanoo.