Uusi ohjeistus selkeyttää asiantuntijalääkäreiden esteellisyystilanteita

04.09.2014

Olemme laatineet ohjeen esteellisyydestä työeläkevakuuttajien asiantuntijalääkäreille. Ohjeen tarkoitus on avata hallintolain säännöksiä esteellisyydestä käytännön tilanteissa ja antaa suuntaa siitä, miten esteellisyyssäännökset saattavat tulla asiantuntijalääkärin tehtävissä sovellettavaksi.

- Työeläkevakuuttajien asiantuntijalääkäreihin sovelletaan hallintolakia heidän osallistuessaan lakisääteiseen kuntoutusetuus- ja eläkeratkaisutoimintaan. Asiantuntijalääkäreitä koskevat esteellisyysäännökset tulevat suoraan hallintolaista ja niiden tapauskohtainen soveltaminen on aina haasteellista, lakimiehemme Marja Koponen kertoo.

Esteellisyysnäkökohdat ovat viime vuosina olleet esillä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuissa. Myös työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus ovat useissa ratkaisuissaan ottaneet kantaa esteellisyyskysymyksiin.

- Esteellisyys muodostaa suoraan lain nojalla esteen käsitellä kyseistä asiaa. Asiantuntijalääkäreillä on usein sidoksia sivutoimien tai asemansa vuoksi toimiessaan hoitavan lääkärin tehtävässä. Nämä sidokset saattavat asiantuntijalääkärin ominaisuudessa toimiessa muodostaa esteellisyyden. Ohjeellamme pyrimme selkiyttämään näitä tapauksia, Koponen sanoo.

Asiantuntijalääkäreiden esteellisyysohjeistus on valmisteltu yhteistyössä työeläkevakuuttajien asiantuntijalääkäreiden ja lakiasiain neuvottelukuntamme kanssa.

Asiantuntijalääkärin esteellisyysohjeistuspdf, 155 kB