Uusia aikasarjakuvia työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksista

07.08.2013

Olemme lisänneet sivuillemme uusia aikasarjakuvia, mitkä käsittelevät työeläkealan suomalaisia pörssiomistuksia vuosina 2004–2012.

Vuoden 2012 lopussa koko työeläkeala omisti 11 miljardin euron edestä suomalaisia noteerattuja osakkeita. Näistä omistuksista 76 prosenttia eli 8,4 miljardia euroa oli työeläkeyhtiöiden hallussa. Loput 24 prosenttia olivat julkisalojen eläkevakuuttajien, eläkesäätiöiden ja –kassojen sekä ns. erityiseläkeyhteisöjen (Mela, MEK) omistuksia. Yhtiöiden ja koko toimialan kehitys on pitkälti samansuuntaista vuosivälillä 2004-2012.

Finanssikriisin vaikutus näkyy vuoden 2008 kohdalla, jolloin työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakeomistusten markkina-arvo tippui rajusti pörssikurssien laskun seurauksena.

Helsingin pörssin markkina-arvo ei ole palautunut finanssikriisiä edeltävälle tasolle, toisin kuin työeläkealan kotimaisten noteerattujen osakkeiden markkina-arvo, jota on kasvattanut niin suotuisa markkinakehitys kuin lisäostotkin. Työeläkealan osuus Helsingin pörssin markkina-arvosta on näin ollen kasvanut entistä vauhdikkaammin finanssikriisin jälkeisinä vuosina, aina vuoteen 2011 asti.

Vuonna 2012 tämä kehitys kääntyi, kun työeläkeyhtiöiden suhtautuminen Suomen osakeriskiin muuttui. Yhtiöt tekivät ostoja suurempia myyntejä vuoden ensimmäisen ja varsinkin viimeisen neljänneksen aikana. Julkisalojen eläkevakuuttajat ovat puolestaan jatkaneet kotimaisten noteerattujen osakkeiden lisäostoja.

Aikasarjakuvia työeläkealan suomalaisista pörssiomistuksista