Uutta sivuillamme: työeläkevakuuttajien markkinaosuustiedot

31.10.2017

Olemme julkaisseet sivuillamme uutena tietona työeläkevakuuttajien markkinaosuustietoja sekä vuodelta 2016 että aikasarjana vuosilta 2005-2016. Tiedot on koostettu työeläkevakuuttajien tilinpäätöstietojen pohjalta.

Markkinaosuustiedoissa on kuvattu vakuutusmaksutulon ja eläkemenon osuuksia eläkelaitostyypeittäin sekä työeläkeyhtiöiden osuuksia TyEL- ja YEL-maksutuloista ja -vakuutetuista. Tiedot löytyvät Tilinpäätöstietojen yhteenvedot -sivultamme.

Lisäksi olemme julkaisseet tilinpäätöstietojen pohjalta aikasarjakuvia työeläkeyhtiöiden vakavaraisuudesta vuosilta 2005-2016. Nämä aikasarjat löytyvät Vastuu- ja vakavaraisuustilastot -sivultamme.