Vakavaraisuus kiinnosti kansanedustajia

05.11.2014

Järjestimme tänään jo perinteeksi muodostuneen työeläkeaamiaisen kansanedustajille. Tilaisuudessa keskusteltiin työeläkevakuuttajien vakavaraisuudesta. Aihe on ajankohtainen, koska vakavaraisuuslainsäädännön uudistus on tulossa eduskuntaan joulukuun alussa.

Maailman muuttuminen edellyttää myös lainsäädännön muuttamista

Toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes kertoi osallistujille vakavaraisuusuudistuksen sisällöstä avaten syitä uudelle lainsäädännölle. Nykyinen lainsäädäntö on tarjonnut sinänsä hyvän pohjan työeläkealan vakavaraisuuden tarkastelulle mutta maailma ympärillä on muuttunut. Sijoitustoiminta kohtaa uusia haasteita globalisoituvassa toimintaympäristössään, ja riskit on syytä arvioida uudella tavalla.

Nyt valmisteltu laki antaa entistä paremmat mahdollisuudet luokitella riskejä yhdenmukaisesti ja avoimesti. Tämä on tärkeää sekä alan sisäisen kilpailun että alaan kohdistuvan valvonnan näkökulmasta.

Kansanedustajia kiinnosti muun muassa syyt siihen, miksi uudistus tulisi käsitellä juuri tässä eduskunnassa. Vastauksena tähän Siimes toi esille sen, että siirtyminen uuteen järjestelmään vaatii työeläkevakuuttajilta aikaa. Lain on suunniteltu tulevan voimaan vuonna 2017. Ottaen huomioon uudistuksen laajuuden, siihen valmistautumiseen on varattava riittävästi aikaa.

Työeläkeaamiaisen toinen isäntä, sidosryhmätoimintamme johtaja Markku J Jääskeläinen, oli tyytyväinen aamun tilaisuuden antiin.

- On selvästi nähtävissä, ettei vakavaraisuusuudistukseen liity suuria poliittisia intohimoja. Sen sijaan kansanedustajat näyttävät ottavan lakiesityksen vakavasti ja paneutuvan siihen perusteellisesti. Syytä onkin, koskettaahan lakisääteisen työeläketurvan rahoitus liki jokaista suomalaista, Jääskeläinen toteaa.

Seuraava työeläkeaamiainen joulukuussa

Järjestämme vuoden viimeisen työeläkeaamiaisen kansanedustajille joulukuun alkupuolella. Työeläkeaamiaisten tarkoituksena on tarjota kansanedustajille tietoa työeläkejärjestelmään liittyvistä asioista sekä työeläkealan ajankohtaisista aiheista.