Vakuutuslääkäri ei hoida sairautta, vaan arvioi oikeutta laissa mainittuun etuuteen

01.12.2017

Vakuutuslääkäreistä ja heidän roolistaan työkyvyttömyys- ja tapaturmaeläkkeiden sekä muiden etuuksien myöntämisessä keskustellaan julkisuudessa ajoittain paljon. Kansalaisen käsitys vakuutuslääkärin roolista korvaustoiminnassa voi olla epäselvä, ja hämmennystä aiheuttaa usein hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin toisistaan poikkeavat roolit. Tärkeää olisi huomata, että vakuutuslääkärin tehtävänä ei ole hoitaa sairautta tai tehdä diagnooseja, vaan hänen tehtävänään on varmistaa ihmisten yhdenvertainen kohtelu työkyvyttömyysetuuksista päätettäessä.

Vakuutuslääkäri-teemasta keskusteltiin keskiviikkoiltana kansanedustajille suunnatussa tilaisuudessa, jonka järjestimme yhteistyössä Finanssiala ry:n, Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Vakuutuskeskuksen kanssa. Tilaisuuden tavoitteena oli rakentaa vuoropuhelua sekä tuoda esiin eri toimijoiden näkökulmia etuuksien myöntämisen menettelyihin ja vakuutuslääkäreiden rooliin viime hallituskaudella tehtyjen uudistusten pohjalta. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot Vakuutuslääkäriyhdistyksen, Lääkäriliiton sekä sosiaali- ja terveysministeriön edustajilta.

Puheenvuorot kuvasivat hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin eroja

Vakuutuslääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Janne Leinonen totesi omassa puheenvuorossaan, ettei lääkärikunnan sisällä ole vastakkainasettelua, vaan sama lääkärin etiikka ja velvoitteet sitovat niin hoitavaa kuin vakuutuslääkäriäkin, jotka molemmat hoitavat lakisääteistä tehtäväänsä. Leinonen korosti, ettei vakuutuslääkäri tee diagnooseja tai kumoa niitä, vaan hänen tehtävänään on arvioida oikeutta haettuun etuuteen.

Lääkäriliiton toiminnanjohtaja Kati Myllymäki puolestaan totesi, että hoitavalla lääkärillä ei ole edellytyksiä ottaa kantaa henkilön työkykyyn. Hoitava lääkäri haastattelee, tutkii, toteaa ja dokumentoi sairaudet, vammat ja niiden aiheuttamat toiminnalliset rajoitukset sekä kirjaa lääketieteelliset havainnot ja löydökset. Työkyky puolestaan arvioidaan työterveyshuollossa, joka suhteuttaa sairauden aiheuttamat rajoitteet työn sopeuttamismahdollisuuksiin sekä ammatillisen kuntoutuksen tarpeeseen. Myllymäki myös huomautti, että hoitavan lääkärin ei tulisi ottaa vakuutusroolia eikä esimerkiksi luvata potilaalle eläkettä tai korvausta. Hoitava lääkäri ei kuitenkaan yleensä ole vakuutusehtojen asiantuntija.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila kävi omassa puheenvuorossaan läpi viime hallituskaudella valmistuneen vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisraportin tähän mennessä toteutuneet toimenpiteet. Etuuslakeihin on esimerkiksi lisätty säännökset päätösten paremmasta perustelemisesta, ja kansalaisille on luotu vakuutuskorvaukset.fi -sivusto, josta löytyy kootusti tietoa etuuksien ja korvauksien hakemisesta.

Tilaisuus sai positiivista palautetta rakentavasta ja keskustelevasta hengestä. Tilaisuuden lopuksi käydyssä paneelikeskustelussa todettiin vakuutuslääkäri-termin olevan hankala ja monitulkintainen, sillä lääkäri-sanan merkitys tässä yhteydessä ymmärretään helposti väärin. Paneelissa myös todettiin, että kaikki voitava tulisi tehdä sen eteen, että luottamus vakuutuslääkärijärjestelmää kohtaan vahvistuisi. Tätä työtä tullaan jatkamaan niin työeläke- kuin muulla vakuutusalalla.

Vakuutuslääkäritilaisuuden esitysmateriaalit:

Toiminnanjohtaja Kati Myllymäki, Lääkäriliitto:

Mikä on hoitavan lääkärin rooli?pdf, 237 kB

Osastopäällikkö Outi Antila, sosiaali- ja terveysministeriö:

Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämisen tilannepdf, 201 kB

Vakuutuslääkäreihin liittyvä infografiikka:

Yksilölliset kohtalot – yhtenäiset oikeudetpdf, 868 kB

Lisätietoja aiheesta:

Kysymyksiä ja vastauksia työkyvyttömyyseläkkeistä ja vakuutuslääkäreistä

Artikkeli uutiskirjeessämme: Työkyvytön vai ei?

Artikkeli uutiskirjeessämme: Näin työeläkeyhtiössä tehdään eläkeratkaisuja

Lääkärilehti: ”Vakuutuslääkärien kohtelu kohtuutonta”

Finanssiala: Vakuutuslääkäri varmistaa tasapuolisen kohtelun