Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen ja EU-komission työohjelma uutiskirjeen teemoina – sekä terveiset eläköityvältä Merimieseläkekassan toimitusjohtajalta

18.11.2020

Lakiesitys vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi on hiljattain annettu eduskunnalle. Esitys koskee myös työeläkelakeja ja työeläkevakuuttajissa työskenteleviä vakuutuslääkäreitä. Lakeihin ehdotetaan lisättäväksi aiempaa yksityiskohtaisemmat säännökset siitä millä tavalla vakuutuslääkäri laatii kannanottonsa käsittelemiinsä lääketieteellisiin selvityksiin. Työeläkeyhtiö Elon ylilääkäri, työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukuntamme puheenjohtaja Liisamari Krüger pitää läpinäkyvyyden ja luottamuksen kehittämistä päätösten oikeellisuuteen tärkeänä.

Haastattelimme uutiskirjeeseemme myös Merimieseläkekassan eläköityvää toimitusjohtajaa Kari Välimäkeä, jolla on pitkä työhistoria eläkealan lisäksi sosiaali- ja terveysministeriössä. Välimäki suhtautuu työeläkejärjestelmän tulevaisuudennäkymiin luottavaisesti ja muistuttaa keskeisestä lähtökohdasta eläkejärjestelmän kehittämisessä: työ on ensisijaista sosiaaliturvaa, Välimäki painottaa.

Lisäksi erityisasiantuntijamme Janne Pelkonen analysoi Euroopan komission tuoretta työohjelmaa vuodelle 2021. Hieman yllättäen työohjelmassa ei mainita väestön ikääntymistä koskevaa aloitetta lainkaan, vaikka väestömuutos on koko Eurooppaa koskeva, vaikeasti ratkaistava kysymys.

Edellä mainitut haastattelut voi lukea kokonaisuudessaan marraskuun uutiskirjeestämme.

Halutessasi voit liittyä uutiskirjeemme tilaajaksi, jolloin saat kirjeen jatkossa suoraan omaan sähköpostiisi.