Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen vahvistaa läpinäkyvyyttä

17.10.2012

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään julkaissut toimenpideohjelman, jonka avulla vakuutuslääkärijärjestelmää kehitetään.

Esitykset liittyvät mm. hakijan tiedonsaannin lisäämiseen, lääkäreiden koulutukseen, ulkopuolisten asiantuntijalääkäreiden käyttöön sekä järjestelmää koskevaan tiedottamiseen.

- Työkyvyttömyyspäätöksissä on kyse hakijan elämässä suurista asioista, toimeentulosta ja tulevaisuudesta. On tärkeää, että hakija ymmärtää saamansa päätöksen perusteet ja voi luottaa niihin sekä arvioida päätöstä niiden pohjalta. Siksi läpinäkyvyyttä tulee lisätä; päätökset pitää perustella nykyistä selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin, sanoo kuntoutus- ja valmiusasioista vastaava johtajamme Eero Lankia.

Pidämme hyvänä asiana järjestelmän kehittämistä ja kannatamme tehtyjä esityksiä. On tärkeää, että avoimuutta ja ymmärrettävyyttä lisätään työkyvyttömyyspäätöksissä.


Lue tämän päiväinen tiedotteemme: Vakuutuslääkärijärjestelmän kehittäminen vahvistaa läpinäkyvyyttä

Muualla verkossa:

STM:n toimenpideohjelma vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseksi