Valtiovarainvaliokunnan verojaoston kuulemistilaisuus FATCA:n toteuttamiseksi tehdystä sopimuksesta

16.01.2015

Olimme tänään kuultavana eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. Kuulemisen aiheena oli eduskunnan käsiteltävänä oleva hallituksen esitys verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä. Edustajamme kuulemisessa oli laskentatoimen asiantuntijamme Mikael Kronholm.

Annoimme verojaostolle saman sisältöisen lausunnon kuin olimme antaneet valtiovarainministeriön vero-osastolle koskien hallituksen esitystä FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä viime vuoden elokuussa. Pidämme hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatamme esityksen hyväksymistä.

Eläkevakuuttajien erityispiirteet huomioitu hyvin FATCA:n toimeenpanossa

FATCA on lyhenne sanoista Foreign Account Compliance Tax Act ja se tarkoittaa yhdysvaltalaista säädöskokonaisuutta, jossa kontrolloidaan Yhdysvalloista maksettavia voitonsiirtoja. Tarkoituksena on varmistaa, etteivät yhdysvaltalaiset tahot kierrä kotimaansa verotusta ulkomaisten toimijoiden kautta.

Tästä syystä suomalaisten sopimuksenmukaisten finanssilaitosten on annettava Verohallinnolle vara- ja tulotietoja niistä asiakkaitaan, joilla on FATCA-sopimuksessa tarkoitettu verotuksellinen yhtymä Yhdysvaltioihin. Suomi ja Yhdysvallat allekirjoittivat FATCA-valtiosopimuksen keväällä 2014. Sen voimaantulo edellyttää hyväksymistä eduskunnassa ja täytäntöönpano verolakien täydentämistä.

Suomen ja Yhdysvaltain välisen FATCA-valtiosopimuksen toimeenpanossa on huomioitu hyvin suomalaisten eläkelaitosten ja – yhtiöiden erityispiirteet sekä se seikka, että toimijoita ei voi käyttää ulkomaisten tai kotimaisten verojen välttelyyn. Eläkesektorin toimijoille myönnetty vapautus raportoinnista on linjassa FATCA-säännöstön tavoitteiden kanssa.

Työeläke pohjaa ainoastaan Suomessa tai suomalaisen toimijan piirissä tehdyn työn eläkevakuuttamiseen. Sijoitettavat varat ovat eläkevakuutusmaksuista rahastoituja osia ja niiden tuottoja. Eläkelaitoksiin ei voi sijoittaa muulla tavoin.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantaminen ja FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksyminenpdf, 136 kB