Vapaaottelussa pohdintaa naisen työstä, tasa-arvosta ja työeläkejärjestelmästä

07.05.2014

Ihmisiä käsketään pitää itsensä hyvässä kunnossa, mutta samanaikaisesti kestävyysvaje aiheutuu siitä, että elämme liian pitkään. Ristiriitaista? Eläkeasioiden ajattelu on tutkimusten mukaan kolmikymppisille neurologisesti mahdotonta. Miehille tulee neuvolassa varata oma tuoli. Jos nainen palaa lapsen saatuaan nopeasti työelämään, on hän itsekäs – jos mies toimii vastaavalla tavalla, häntä ei kukaan pidä itsekkäänä. Lastenhoito kotona on yhtä arvokasta kuin mikä tahansa muukin työ.

Muun muassa tällaisia näkemyksiä esitettiin aamupäivällä järjestämässämme Vapaaottelussa – moniäänisessä keskustelutilaisuudessa naisen työstä, tasa-arvosta ja työeläkejärjestelmässä. Kulttuuritehdas Korjaamolle oli kokoontunut noin 120 kuulijaa seuraamaan kolmessa erässä käytyjä mittelöitä aiheesta.

Keskustelijoina laaja kirjo eri alojen toimijoita

Vapaaottelu keskustelijat lavalla

Naisen asemasta yhteiskunnassa keskustelivat musta feministi Maryan Abdulkarim ARX-verkostosta, hallintopäällikkö Antti Alén Miessakit ry:stä sekä näyttelijä Kati Outinen. Aihetta kommentoi lisäksi nuorempi tutkija Milja Saari Helsingin yliopistosta.

Nainen työuralla -aiheen keskustelijat olivat henkilöstöjohtaja Antero Levänen HOK-Elannosta, toimitusjohtaja Taru Päivike Naisyrittäjyyskeskuksesta ja toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen Diacorista. Kommenttinsa aiheeseen antoi johtaja Mikko Kautto Eläketurvakeskuksesta.

Kolmannen tiimin, joka käsitteli aiheetta Nainen eläkkeellä, taas muodostivat edunvalvontajohtaja Minna Helle Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:sta, toimitusjohtaja Markus Kanerva Ajatushautomo Tänk:istä sekä työmarkkinalakimies Markus Mankin Kuntatyönantajista.

Keskustelua veti toimittaja Maria Stenroos Yleltä.

Tiimien lisäksi keskustelua käytiin aktiivisesti myös viestiseinällä Twitterin ja tekstiviestien välityksellä.

Vapaaottelu viestiseinä -kuva

Naisen omaeläke-euro 69 senttiä

Naisen keskimääräinen eläke-euro on palkkaeuroa pienempi. Kun palkkaeuro on keskimäärin 83 senttiä, kokonaiseläke-euro on Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 78 senttiä. Tästä naisen omaan työuraan perustuu vain 69 senttiä, loput kertyvät pääosin perhe-eläkkeistä. Ero selittyy pääasiassa naisten pienemmillä palkoilla ja katkonaisilla työurilla.

- Naiset voivat kasvattaa omaa työeläke-euroaan kiinnittämällä huomiota omiin valintoihinsa työuran aikana. Naisten kannattaakin alkaa ajatella eläkeaikaansa viimeistään kun he jäävät ensimmäisen kerran äitiysvapaalle, ja myös keskustella näistä asioista aktiivisesti ilman keskinäistä arvostelua, sanoo toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes tänään julkaistussa tiedotteessamme.

Lisätietoja:

Telan Siimes: Naisen kannattaa miettiä eläke-euroaan viimeistään perhevapailla

Vapaaottelun verkkosivu

Vapaaottelumme lähetettiin tänään myös suorana verkkolähetyksenä, ja sen pohjalta koostettu tallenne tilaisuudesta tullaan julkaisemaan myöhemmin.

Vapaaottelusta lisää myös toukokuun uutiskirjeessä ensi viikolla.