Vastuullinen sijoittaminen on jo valtavirtaa, todettiin vastuullisuusseminaarissamme

09.05.2017

Vastuullisuudesta ja vastuullisesta sijoittamisesta puhutaan nykypäivänä runsaasti. Myös työeläkealalla vastuullisuus on keskeinen teema. Mutta millaisia mahdollisuuksia ja haasteita vastuulliseen sijoittamiseen liittyy? Entä mistä suunnasta työeläkealan vastuullisuutta tulisi ylipäätään tarkastella? Muun muassa näihin kysymyksiin haimme vastauksia tänään järjestämässämme vastuullisuusseminaarissa.

Seminaarin aloitti Sitran johtava asiantuntija Janne Peljo, joka maalasi vastuullisuuden isoa kuvaa megatrendien kautta. Peljo totesi vastuullisen sijoittamisen olevan jo valtavirtaa: esimerkiksi 60 prosenttia varainhoitajista tekee jo toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vähentämiseksi. Hän kuitenkin muistutti myös siitä faktasta, että vaikka sijoittajien maailmassa suunnilleen kaikki kasvaa (väestö, bruttokansantuote, sijoitukset, McDonaldsien määrä…), on kuitenkin yksi mikä ei kasva: maapallo.

Kommenttipuheenvuoron vastuullisuudesta kestävän kehityksen näkökulmasta piti Kepan asiantuntija Lyydia Kilpi. Myös hän nosti ilmastonmuutoksen ja taloudellisen kestävyyden teemoiksi, joista huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Kilpi totesi, etteivät työeläkevakuuttajat voi yksin muuttaa maailman talousjärjestelmää, mutta merkittävästä sijoitusvarallisuudesta huolehtivalla alalla on muskeleita, joilla talousjärjestelmän vastuullisuutta voi lisätä – niitä tulisi siis käyttää.

Vastuullisuus mukana kaikessa toiminnassa

Vastuullista sijoittamista työeläkealalla kuvasi Työeläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Esko Torsti. Hän nimesi vastuullisuuden kolmanneksi elementiksi sijoittajan perinteisessä tuotto-riski-ajattelussa. Vastuullisuus integroituu kaikkeen sijoitustoimintaan, eikä sijoitustoimintaa voi tehdä ilman vastuullisuutta.

Samaa viestiä kertoi myös Työeläkeyhtiö Elon vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Kirsi Keskitalo, joka kertoi vastuullisuuskysymysten huomioimisesta salkunhoitajan päivittäisessä työssä. Keskitalon mukaan niin kutsuttujen ESG-asioiden (environmental, social and governance) huomioon ottaminen on yksinkertaisesti fiksua toimintaa. Työeläkevakuuttajat seuraavat sijoituskohteinaan olevien yritysten ESG-raportointia ja myös kannustavat siihen.

Globaali oikeudenmukaisuus vai kansallinen etu?

Vastuullisuusseminaarin paneelikeskustelu
Paneelikeskustelussa olivat mukana Antero Toivainen (vas.), Magdalena Lönnroth, Sonja Vartiala ja Riikka Sievänen. Keskustelun johdattelijana toimi Mari Haavisto.

Seminaarissa käytiin myös paneelikeskustelua siitä, mistä suunnasta työeläkealan vastuullisuutta pitäisi tarkastella: painotetaanko globaalia oikeudenmukaisuutta vai kansallista etua? Paneelissa keskustelivat Kirkon eläkerahaston salkunhoitaja ja vastuullisen sijoittamisen päällikkö Magdalena Lönnroth, KPMG:n tutkija ja vastuullisuusasiantuntija Riikka Sievänen, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sekä valtiovarainministeriön Kansainvälisen verotuksen yksikön hallitusneuvos Antero Toivainen. Paneelikeskustelua johdatteli seminaarin juontaja, Mediahub Helsingin sisältöjohtaja Mari Haavisto.

Keskustelussa todettiin, etteivät globaali ja kansallinen etu ole keskenään ristiriidassa – tosin arvioitiin myös, ettei kumpaakaan tavoitetta voi ehkä täysimääräisesti toteuttaa. Vastuullisuuden todettiin olevan monissa tapauksissa kompleksinen asia, jossa on monilta osin menty eteenpäin. Toiveita myös esitettiin siitä, että vastuullisuuteen liittyvässä keskustelussa siirryttäisiin pidemmän aikavälin pohdintaan: miten vaikutetaan yhteiskuntaan, johon tulevat sukupolvet syntyvät?

Aiheesta lisää teemalehdessämme

Vastuullisuusseminaarin yhteydessä julkaisimme tuoreen teemalehtemme, Vastuullisuus & Eläke. Lehden artikkeleissa todetaan vastuulliset sijoitukset lähes tavallisiksi sijoituksiksi, pohditaan sijoittajan vastuullisuussuppiloa sekä perutaan maailmanloppu.

Vastuullisuusseminaarimme teemoista käyty Twitter-keskustelu löytyy hastagilla #vastuullisuus.

Seminaarissa pidetyt esitykset puolestaan löytyvät teemasivultamme Työeläkealan vastuullinen sijoittaminen ja vastuullisuus.