Veritaksen ja Pensions-Alandian yhdistyminen etenee suunnitellusti

02.07.2018

Veritaksen ja Pensions-Alandian yhdistyminen muodostaa taloudellisesti vahvan eläkeyhtiön. Työeläkevakuutusyhtiö Veritas ja Pension-Alandia aikovat yhdistyä vuonna 2019.

Suunnitelmalle on antanut hyväksyntänsä molempien yhtiöiden hallitukset. Yhdistyminen vaatii vielä Finanssivalvonnan luvan. Veritaksen toimitusjohtaja Carl Pettersson kertoo, että yhdistyminen on luonteva jatke pitkäaikaiselle yhteistyölle. Yhtenä yhtiö toimiminen mahdollistaa lisää taloudellisia valmiuksia kehittää palveluja erityisesti pääkohderyhmiä ajatellen, joita ovat yrittäjävetoiset pienet ja keskisuuret yhtiöt.

Fuusio ei aiheuta toimenpiteitä vakuutetuille

Jos fuusio saa Finanssivalvonnan hyväksynnän, Pensions-Alandian asiakkaat siirtyvät Veritaksen asiakkaiksi 1.1.2019. Vakuutusehdot ja eläke-etuudet pysyvät ennallaan. Yhdistymisen jälkeen Veritaksella on arviolta 19 500 vakuutuksenottajaa, ja se hallinnoi noin 3,5 miljardin euron sijoitussalkkua. Luvut perustuvat vuoden 2017 tilinpäätöstietoihin.

Lisätietoa:

Veritaksen hallitus hyväksyi fuusion Pensions-Alandian kanssa

Veritas Eläkevakuutus ja Pensions-Alandia yhdistyvät 2019