Vertaileva selvitys työeläkeyhtiöiden hallituspalkkioista

13.02.2014

Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu työeläkeyhtiöiden maksamista palkkioista hallitustensa jäsenille. Olemme tehneet asiaan liittyen palkkioselvityksen, jossa on vertailtu työeläkeyhtiöiden, valtion enemmistöomistamien yhtiöiden, valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden sekä suomalaisten, niin sanottujen large cap -pörssiyhtiöiden maksamia palkkioita hallitustensa jäsenille vuonna 2012.

Selvityksen tiedot on kerätty yhtiöiden tilinpäätöksistä, hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevista selvityksistä sekä palkka- ja palkkioselvityksistä. Valtio-omisteisten yhtiöiden palkitsemistiedot on kerätty pääasiassa valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston verkkosivuilta. Suomalaisten pörssiyhtiöiden osalta tiedonkeruussa on hyödynnetty keskuskauppakamarin selvitystä: ”Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä 2013”.

Hallitusjäsenten palkkioselvitys 2012pdf, 321 kB

Lisätietoja:

Laskentatoimen asiantuntija Mikael Kronholm, mikael.kronholm(at)tela.fi, puh 050 382 9209