Vuoden 2013 työeläkevakuutusmaksut vahvistettu

30.11.2012

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2013 työeläkevakuutusmaksut. Vuonna 2013 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 22,8 prosenttia palkasta.

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu on ensi vuonna 5,15 ja 53 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu 6,50 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu on vuonna 2013 keskimäärin 17,35 prosenttia. Sekä työntekijän että työnantajan maksut pysyvät samoina kuin vuonna 2012.

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti ovat ensi vuonna alle 53-vuotiailla 22,50 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 23,85 prosenttia. Myös nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2012.

Keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu olisi noussut 0,4 prosenttiyksikköä, mutta koska tasoitusmäärän purkamiseksi tehdään samansuuruinen alennus, perittävä työeläkevakuutusmaksu pysyy edellisen vuoden tasolla. Tasoitusmäärä on vakuutusliikkeen riskipuskuri, jonne kertyneitä varoja on purettu eri tavoin lähes koko 2000-luvun.

Lisätietoja

STM:n ylimatemaatikko Mikko Kuusela, p. 0295 163182, etunimi.sukunimi(at)stm.fi

Muualla verkossa

Sosiaalivakuutusmaksut http://www.stm.fi/vakuutusasiat/sosiaalivakuutusmaksut