Vuoden 2015 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi

22.10.2014

Olemme toimittaneet työeläkeyhtiöiden valtuuttamana hakemuksen ensi vuoden työeläkemaksun perusteista sosiaali- ja terveysministeriölle. Maksusta on sovittu viime vuonna työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimassa työllisyys- ja kasvusopimuksessa. Maksun yksityiskohdista puolestaan sovittiin työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä.

Sopimuksen mukaisesti yksityisalojen työeläkemaksu vuodelle 2015 on keskimäärin 24,0 prosenttia palkasta. Suhteessa kuluvan vuoden tasoon työeläkemaksu nousee 0,4 prosenttiyksikköä. Korotus jaetaan puoliksi työnantajien ja työntekijöiden kesken.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmän päätöksen pohjalta työeläkeyhtiöt tekivät laskuperustehakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vahvistaa perusteet. Perusteissa määritellään säännöt, joiden mukaan työeläkeyhtiöt laskevat vuoden 2015 työeläkevakuutusmaksun.

Lisätietoja:

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksun määräytymisestä

Eläkeneuvotteluryhmän tiedote: Työeläkemaksut vuonna 2015