Vuoden 2017 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi

12.10.2016

Yksityisaloilla perittävä työeläkemaksu vuonna 2017 on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Maksu nousee 0,4 prosenttiyksiköllä kuluvaan vuoteen verrattuna. Työeläkeyhtiöiden valtuuttamana tulemme toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen ensi vuoden työeläkemaksun perusteista lähiaikoina.

Työeläkemaksusta on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä. Maksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset työeläkemaksusta vuosille 2016–2019 sekä tänä keväänä solmittu kilpailukykysopimus. Kuluvana vuonna maksussa ollut tilapäinen maksualennus poistuu ensi vuodelle, mikä nostaa kokonaismaksun tasoa. Kilpailukykysopimuksessa puolestaan sovittiin työntekijän maksuosuuden kasvattamisesta, mikä johdosta työntekijän maksuosuus nousee ensi vuodelle. Näiden muutosten yhteisvaikutuksena työntekijän maksuosuus nousee ensi vuodelle 0,45 prosenttiyksikköä.

Työntekijän työeläkemaksu vuonna 2017 on näin ollen 6,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä. 53–62-vuotiailla työntekijöillä työeläkemaksu on puolestaan 7,65 prosenttia. Ensi vuonna voimaan tulevan eläkeuudistuksen mukaisesti 53–62-vuotiaiden työntekijöiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä, koska he myös saavat korotettua eläkekarttumaa siirtymäajan eli vuosina 2017–2025.

Työnantajan työeläkemaksu vuonna 2017 on keskimäärin 17,95 prosenttia palkoista.

Yrittäjien työeläkemaksu vuonna 2017 on alle 53-vuotiaille ja 63 vuotta täyttäneille 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiaille 25,60 prosenttia.

Työeläkeyhtiöt tekevät eläkeneuvotteluryhmän päätöksen pohjalta laskuperustehakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle, joka vahvistaa perusteet. Perusteissa määritellään säännöt, joiden mukaan työeläkeyhtiöt laskevat vuoden 2017 työeläkemaksun.

Lisätietoja:

Eläkeneuvotteluryhmän tiedote 12.10.2016: Työeläkemaksut vuonna 2017

Tietopakettimme: Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksun määräytymisestä

Uutisemme 9.9.2016: Työeläkemaksuun muutoksia ensi vuoden alussa