Vuoden 2019 työeläkemaksu vahvistettavana

09.11.2018

Yksityisaloilla perittävä työeläkemaksu vuonna 2019 on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Maksu pysyy kokonaisuudessaan samalla tasolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Hakemus on toimitettu sosiaali- ja terveysministeriölle ensi vuoden työeläkemaksun perusteista.

Työeläkemaksusta on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä. Maksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen aiemmin tekemät sopimukset työeläkemaksusta vuosille 2016-2019 sekä keväällä 2016 solmittu kilpailukykysopimus.

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työntekijän maksuosuus kasvaa ensi vuodelle 0,40 prosenttiyksikköä. Työntekijän työeläkemaksu vuonna 2019 on näin ollen 6,75 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä. 53-62-vuotiaiden työntekijöiden työeläkemaksu on 8,25 prosenttia. Eläkeuudistuksen mukaisesti 53-62-vuotiaiden työntekijöiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä, sillä he saavat myös korotettua eläkekarttumaa siirtymäajan eli vuosina 2017-2025.

Työnantajan työeläkemaksu vuonna 2019 on keskimäärin 17,35 prosenttia palkoista.

Yrittäjien työeläkemaksu pysyy kuluvan vuoden tasolla eli on vuonna 2019 alle 53-vuotiaille ja 63 vuotta täyttäneille 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiaille 25,60 prosenttia.