Vuoden 2020 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi

11.10.2019

Yksityisaloilla perittävä työeläkemaksu vuonna 2020 on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Maksu säilyy samalla tasolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Hakemus ensi vuoden työeläkemaksun perusteista tullaan lähiaikoina toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle.

Työeläkemaksusta on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä.

Maksun lähtökohtana on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen keväällä 2016 solmima kilpailukykysopimus.

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työntekijän maksuosuus kasvaa ensi vuodelle 0,40 prosenttiyksikköä. Työntekijän työeläkemaksu vuonna 2020 on näin ollen 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä. 53-62-vuotiaiden työntekijöiden työeläkemaksu on 8,65 prosenttia.

Eläkeuudistuksen mukaisesti 53-62-vuotiaiden työntekijöiden maksu on 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä, sillä he saavat myös korotettua eläkekarttumaa siirtymäajan eli vuosina 2017-2025.

Työnantajan työeläkemaksu vuonna 2020 on keskimäärin 16,95 prosenttia palkoista.

Yrittäjien työeläkemaksu säilyy kuluvan vuoden tasolla eli on vuonna 2020 alle 53-vuotiaille ja 63 vuotta täyttäneille 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiaille 25,60 prosenttia.

Lisätietoja:

Eläkeneuvotteluryhmän tiedote 10.10.2019: Työeläkemaksut vuonna 2020

Tietopakettimme: Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksun määräytymisestä