Vuoden 2021 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi

09.10.2020

Työeläkeyhtiöiden valtuuttamana olemme toimittaneet sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen ensi vuoden työeläkemaksun perusteista. Yksityisalojen työeläkemaksu vuonna 2021 on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Maksu on siten sama kuin kuluvana vuonna oli ennen koronakriisin vuoksi sovittua tilapäistä alennusta.

Työeläkemaksusta on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä. Maksun lähtökohtana on keväällä 2016 solmittu kilpailukykysopimus.

Työntekijän työeläkemaksu vuonna 2021 on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia. 53-62-vuotiaiden työntekijöiden työeläkemaksu on 8,65 prosenttia. Korkeampi maksuosuus johtuu siitä, että kyseisen ikäryhmän työntekijät saavat korotettua eläkekarttumaa vuoden 2025 loppuun asti.

Työnantajan työeläkemaksu vuonna 2021 on keskimäärin 16,95 prosenttia palkoista.

Yrittäjien työeläkemaksu säilyy kuluvan vuoden tasolla eli alle 53-vuotiailla ja 63-vuotta täyttäneillä maksu on 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Vastaavasti kuin työntekijöillä, myös 53-62-vuotiailla yrittäjillä on korotettu eläkekarttuma vuoden 2025 loppuun asti.

Lisätietoja:

Eläkeneuvotteluryhmän tiedote 9.10.2020: Työeläkemaksut vuonna 2021

Tietopakettimme: Kysymyksiä ja vastauksia työeläkemaksun määräytymisestä