Vuoden 2022 työeläkemaksu menossa vahvistettavaksi

08.10.2021

Yksityisaloilla perittävä työeläkemaksu vuonna 2022 tulee olemaan keskimäärin 24,85 prosenttia palkasta. Työeläkeyhtiöiden valtuuttamana tulemme toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle lähiaikoina hakemuksen ensi vuoden työeläkemaksun perusteista, jotka ministeriö erikseen vahvistaa.

Työeläkemaksusta on sovittu työmarkkinakeskusjärjestöjen eläkeneuvotteluryhmässä. Maksuun sisältyy vuonna 2020 annetun työnantajan maksualennuksen ensimmäinen takaisinmaksuerä. Alennuksella helpotettiin yritysten tilannetta koronakriisin akuuteimmassa vaiheessa.

Työantajan työeläkemaksu vuonna 2022 on keskimäärin 17,40 prosenttia palkoista. Lukuun sisältyy maksualennuksen ensimmäinen takaisinmaksuerä, jonka suuruus on 0,45 prosenttiyksikköä.

Työntekijän työeläkemaksu vuonna 2022 puolestaan säilyy kuluvan vuoden tasossa eli alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia. Jälkimmäisen ikäryhmän korkeampi maksuosuus johtuu korotetusta eläkekarttumasta, jota ikäryhmän työntekijät saavat vuoden 2025 loppuun saakka.

Yrittäjien työeläkemaksu vuonna 2022 säilyy myös kuluvan vuoden tasossa. Alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä yrittäjillä maksu on siten 24,10 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 25,60 prosenttia vahvistetusta työtulosta. Vastaavasti kuin työntekijöillä, myös 53–62-vuotiaat yrittäjät saavat korotettua eläkekarttumaa vuoden 2025 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Eläkeneuvotteluryhmän tiedote 5.10.2021: Työeläkemaksut vuonna 2022

Työeläkemaksujen määräytyminen