Vuotuinen työeläkeyhtiöiden hallituksen jäsenten koulutus koettiin hyödylliseksi

31.05.2012

Järjestimme toukokuussa jokavuotisen koulutuskokonaisuuden työeläkevakuutusyhtiöiden hallinnon jäsenille. Osallistujat kokivat koulutuksen hyödylliseksi ja monet osallistujat osallistuvat koulutuksiin jo toistamiseen.

Ensimmäisen koulutus järjestettiin jo syksyllä 2007. Saman vuoden alusta voimaan tulleen työeläkevakuutusyhtiölain muutoksen mukaan hallituksen jäsenellä on oltava hyvä työeläkevakuutustoiminnan tuntemus. Säännöksen tarkoituksena on nostaa hallituksen jäsenten pätevyystasoa.

Koulutus koostui kolmesta osiosta

Ensimmäinen osio käsitteli työeläkejärjestelmää osana sosiaaliturvajärjestelmää sekä työeläkejärjestelmän suhdetta EU:hun ja kansantalouteen.

Toisessa osiossa käsiteltiin työeläkejärjestelmän taloutta ja rahoitusta sekä sijoitustoimintaa.

Viimeisessä osiossa pureuduttiin työeläkevakuuttamiseen, hyvään hallintotapaan, valvontaan ja kilpailuun.

Kukin osio oli neljän tunnin mittainen. Kouluttajina toimivat Telan toimiston, työeläkeyhtiöiden, Finanssivalvonnan sekä STM:n asiantuntijat.

Osallistujien määrät vaihtelivat päivittäin mutta keskimääräisesti heitä oli 15 henkeä per päivä. Koulutuksen on mahdollista suorittaa osissa.