YEL-työryhmä: YEL-työtuloa vahvistettava

13.03.2019

Sosiaali- ja terveysministeriön yrittäjän työeläketurvan kehittämistä selvittänyt työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmän mukaan YEL-työtuloa vahvistamalla ja tarkistamalla voidaan vähentää alivakuuttamista.

Työryhmä pitää YEL-järjestelmän keskeisimpänä ongelmana yrittäjien työskentelyn alivakuuttamista ja siitä johtuvaa sosiaaliturvan alhaista tasoa.

Työryhmä esittää eläkevakuuttamisen alarajan nostoa sellaiselle tasolle, jolla yrittäjä voi saada myös työttömyysturvaa. Samalla parantuisi myös yrittäjien sairasvakuutuksen taso.

- Erityisesti uudistus on tarpeen siksi, ettei syntyisi yhä suurempaa joukkoa yrittäjiä, joiden vanhuuden tai työkyvyttömyyden turva jää hyvin heikoksi. Kaikki yrittäjät eivät pysty kartuttamaan omaisuuttaan niin paljon, että sillä voisi säällisesti elellä vanhuudenpäivät. Siksi meillä on myös yrittäjille oma eläkemuoto, kirjoittaa edunvalvontajohtajamme Nikolas Elomaa Tela-blogissa.

Työryhmä esittää, että yrittäjän YEL-työtulon määrittelystä ja sen tason arvioinnista säädettäisiin laissa nykyistä täsmällisemmin. Jatkossa työpanoksen mitattavissa oleva arvo ohjaisi työtulon tasoa nykyistä käytäntöä selkeämmin.

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen YEL-vakuutuksen alaraja työtuloille jäisi yhä voimaan. Se olisi tarkoitettu sivutoimisille yrittäjille. Niille yrittäjille, joiden työtulot jäisivät nykyisen YEL-vakuutuksen rajan alle, kehitettäisiin eräänlainen helppo vakuutustuote.

Lisätietoja:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 13.3.2019: Työryhmä ehdottaa muutoksia yrittäjän työeläketurvaan

Työryhmän loppuraportti

Q&A yrittäjäeläkkeen erityispiirteistä