Yhteiskunnalliset koulutuksemme julkaistu verkkokalenterissa

02.04.2013

Yhteiskunnalliset koulutuksemme on päivitetty verkkokalenteriin. Koulutuksemme koostuvat työeläkekouluista, seminaareista, asiantuntijatapaamisista sekä asiantuntija-alustuksista. Koulutustilaisuudet ovat liitto- ja keskusjärjestökohtaisia tai yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa järjestämiämme tilaisuuksia.

Koulutuksemme on suunnattu yhteiskunnan ja työmarkkinajärjestöjen nykyisille ja tuleville päättäjille sekä vaikuttajille.

Koulutustilaisuuksissamme on tavoitteena lisätä työeläkealan tuntemusta ja tukea yhteiskunnan päättäjien päätöksentekovalmiutta. Koulutuksissa jaetaan tietoa työeläkejärjestelmän kehittämis- ja toimintaperiaatteista sekä suhteesta EU:hun. Lisäksi perehdytään eläkkeen rahoitukseen liittyviin kysymyksiin.

Lisätietoja
Yhteiskunnallisen koulutuksen koulutuskalenterista