Yrittäjät työllisyyden lisääjänä - YEL yrittäjän turvana

05.09.2017

Tänään vietetään valtakunnallista yrittäjän päivää. Päivän teemana on yrittäjyys Suomea uudistavana voimana. Yrittäjyys onkin maallemme tärkeä voimavara: yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt koko 2000-luvun, ja kun suuret yritykset ovat tällä vuosituhannella vähentäneet henkilökuntaansa, ovat pienet ja keskisuuret yritykset sen sijaan lisänneet työntekijöidensä määrää. Yrittäjät osallistuvat näin suomalaisen työllisyyden ja sitä kautta myös suomalaisen työeläkejärjestelmän vahvistamiseen.

Vastaavasti kuten yrittäjien luoma työllisyys on työeläkejärjestelmälle tärkeä, tärkeä on myös työeläkejärjestelmä yrittäjälle. Yrittäjän vastuulla on huolehtia paitsi työntekijöidensä myös itsensä työeläkevakuutuksen järjestämisestä. Näistä jälkimmäinen voi joskus jäädä muiden asioiden jalkoihin, vaikka kyseessä on yksi yrittäjän toimeentuloon merkittävimmin vaikuttavista seikoista.

Yrittäjän eläkelain eli YEL:n mukainen työeläkevakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon vanhuuden ja työkyvyttömyyden varalta, sekä turvaa myös yrittäjän perheenjäsenten toimeentuloa yrittäjän mahdollisen kuoleman varalle. Sen lisäksi YEL vaikuttaa myös yrittäjien muuhun sosiaaliturvaan: vanhempainpäivärahaan, sairauspäivärahaan ja työttömyyskorvaukseen. YEL-vakuutuksen merkitys voi siis konkretisoitua jo missä vaiheessa työuraa tahansa.

Työtulo avainasemassa

Yrittäjän työeläkemaksut sekä eläke- ja muu sosiaaliturva pohjautuu yrittäjälle määriteltävään työtuloon, jonka tulee vastata yrittäjän työpanosta. Työtulo ei siis tarkoita yrittäjän itselleen maksamaa palkkaa tai yritystoiminnan taloudellista tulosta. Työtulon tulisi vastata sellaista palkkaa, joka olisi maksettava, jos yrittäjän työn tekisi joku toinen yhtä ammattitaitoinen henkilö yrittäjän sijaan.

Työtulon määrittely koetaan ymmärrettävästi hankalaksi etenkin yritystoimintaa perustettaessa. Tässä voi käyttää apuna esimerkiksi Eläketurvakeskuksen laatimia työtulo-ohjeita ja minimisuosituksia ammattialakohtaiselle työtulolle. Työtuloa on myös mahdollista muuttaa yritystoiminnan edetessä; sen ei ole tarkoitus pysyä samana läpi työuran.

Aloittaville yrittäjille on tarjolla maksualennus yrittäjän työeläkemaksuun ensimmäiselle 48 kuukaudelle. Yrittäjien työeläkemaksut ovat myös kokonaan verovähennyskelpoisia. Nämä seikat on hyvä muistaa omaa työtuloa määriteltäessä.

YEL vai yksityinen eläkevakuutus?

Toisinaan kuulee todettavan, että yrittäjä saa paremman turvan sijoittamalla rahansa itse, esimerkiksi yksityisten eläke- tai säästövakuutusten kautta. YEL-vakuutusta vastaavaa sijoitustuotetta ei kuitenkaan markkinoilta löydy, johtuen juuri YEL:n tarjoamasta laajasta sosiaaliturvasta. Riittävällä tasolla olevan YEL-vakuutuksen kanssa ei tarvitse murehtia toimeentulosta työkyvyttömyyden yllättäessä tai perhevapaille siirtyessä. Sairastamiseenkin on varaa, kun tietää työtulonsa tuottavan kohtuullisen sairauspäivärahan.

YEL-vakuutus ei myöskään edellytä sijoitusosaamista tai osakemarkkinoiden seuraamista yrittäjältä itseltään, ja etuudetkaan eivät ole riippuvaisia sijoitusmaailman tapahtumista. YEL-vakuutuksen tuottama eläketurva on siis varsin riskitön ja vakaa. Mikään ei tietenkään estä yrittäjää täydentämästä omaa eläketurvaansa YEL:n lisäksi vapaaehtoisilla vakuutuksilla, mutta sitä ennen on hyvä tiedostaa mitä YEL kaikkiaan tarjoaa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjäeläkkeen erityispiirteistä

Yrittäjän päivän pääjuhlan isäntä, Elinkeinoelämän keskusliitto: Satavuotias Suomi viettää Yrittäjän päivää

YEL-työtulon vaikutusta työeläkkeen määrään ja työeläkemaksuun voi arvioida työeläkeyhtiöiden sivuilta löytyvillä laskureilla: Elo, Etera, Ilmarinen, Varma ja Veritas.

Jäsentemme bloggauksia YEL:n merkityksestä: