Mikä on eläkevarojen rooli Suomen uudessa nousussa?

23.01.2015

Työeläkevaroista on viime aikoina toivottu useissa eri yhteyksissä vetoapua Suomen talouden uuteen nousuun. Asiantuntijaseminaarissamme ”Suomi ylös suosta – onko eläkkeistä avuksi” keskusteltiin, minkälainen rooli eläkevaroilla on kotimaan kasvun aikaansaamisessa. Musiikkitalolle oli saapunut aamupäivällä noin 200 kuulijaa.

- Eläkejärjestelmä hengittää samaa ilmaa kuin muu yhteiskunta. Kun talous kasvaa ja työpaikkoja syntyy, myös eläkejärjestelmä voi hyvin. Suomen uusi nousu on yhteinen tavoite ja osallistumme osaltamme talkoisiin. Työeläkkeet ja työeläkevarat eivät ole osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua, sanoi toimitusjohtajamme Suvi-Anne Siimes avauspuheenvuorossaan.

Siimes luotsasi seminaarin osallistujia pitämään mielessään työeläkejärjestelmän perustehtävän eläkevaroista keskusteltaessa.
- Suomalaisen työeläkejärjestelmän toimivuuden ansiosta meillä kenenkään ei enää tarvitse kuolla vanhana sorvin ääreen - tai vaihtoehtoisesti nälkään sitten, kun ei enää kykene elättämään itseään omalla työllään.

Eläkkeiden rahoitukseen on varauduttu

- Suomen varautuminen väestön ikääntymiseen ja tulevaisuuden eläkkeiden rahoitukseen on Euroopan huipputasoa. Päätöksenteko eläkejärjestelmästä ja sen kehittämisestä on säilytettävä omissa käsissämme. Näin pystymme varmistamaan sen, että järjestelmä toimii ja tulevienkin sukupolvien eläkkeet pystytään rahoittamaan, Suvi-Anne Siimes muistutti puhuessaan työeläkejärjestelmämme ainutlaatuisuudesta kansainvälisesti katsottuna.

Muualla Euroopassa eläkkeen ansainta kytkeytyy tiiviisti tiettyyn ammattialaan ja työpaikkaan. Suomessa eläkettä kertyy suhteessa ansaittuun palkkaan riippumatta siitä, missä työssä ja minkä työnantajan palveluksessa työ tehdään.

Suomi ylös suosta

Aamupäivän asiantuntijaseminaarin puheenvuoroissa pohdittiin keinoja miten Suomi saadaan uuteen nousuun. Seija Ilmakunnas Palkansaajien tutkimuslaitoksesta puhuu siitä miten eläkejärjestelmä toteuttaa tavoitteitaan. Hän nosti esiin sen, että eläketulojen verotukseen kohdistuu huomattava paine tulevina vuosina.

”Työeläkejärjestelmässä on valtava määrä osaamista, jota ei muualta löydy. Eläkejärjestelmä on sopeutunut koko ajan yhä enemmän toimintaympäristön muutoksiin”, sanoi professori Juho Saari Itä-Suomen yliopistosta. Hän nosti ilmoille kysymyksen miten työeläkejärjestelmään sopii se, että meillä on elossa viisi sukupolvea, joista vain keskimmäinen on töissä.

Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan eläkejärjestelmän kyky kantaa riskejä on vahva. Hän toi esiin kotimaisen vakavaraisuuskehikkomme eurooppalaisena edelläkävijänä.

”Suomea ei nyt ainakaan eläkejärjestelmällä saada nousuun. Suomen, kuten koko Euroopan ongelma on kysynnän puute”, totesi professori Sixten Korkman Aalto-yliopistosta. Hänen mukaansa Suomi tarvitsee lisää strategisia omistajia, mutta työeläkejärjestelmää on suojattava poliittiselta painostukselta.

Eduskuntapuolueiden paneelikeskustelussa puolueiden edustajilla oli yhteinen näkemys siitä, että hyvinvointia ei rakenneta ilman toimivaa talouspolitiikkaa. Panelistit pitivät merkittävänä, että eläkevaroista on kotimaahan sijoitettu kolmannes. He kokivat, että osuutta voisi vielä kasvattaa huomioiden, että eläkkeet ovat turvassa. Kasvun eväitä puolueiden edustajat hakivat mm. koulutuksesta, tutkimuksesta, ICT-sektorista, luovista aloista, viennistä ja uusiutuvasta energiasta.

Työeläkevakuuttajat osana Suomen taloutta ja työllisyyttä:

  • Työeläkevaroja sijoitettu Suomeen noin 45 miljardia (syyskuun lopun 2014 tilanne)
  • Työeläkkeitä maksetaan tänä vuonna noin 25 miljardia euroa
  • Työeläkevakuuttajat sijoittavat Suomessa mm. kiinteistöihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, yrityslainoihin, pääomarahastoihin ja infrakohteisiin. Eläkevakuuttajien asiakkaina olevat yritykset voivat myös saada takaisinlainaa.
  • Helsingin pörssin markkina-arvosta työeläkevakuuttajat omistavat noin 8 prosenttia. Työeläkevakuuttajat ovat ankkurisijoittajia monissa kotimaisissa pörssiyhtiöissä.
  • Työeläkevakuuttajat ovat sijoittajina mukana useissa kotimaisissa pääomasijoitusrahastoissa.
  • Työeläkesijoituksilla tuetaan toimialoista mm. kotimaista asunto- ja toimitilatuotantoa, infraa, uusiutuvaa energiaa, uutta teknologiaa ja huoltovarmuutta.
  • Kiinteistöjen huolto ja ylläpito sekä rakennusprojektit ovat merkittäviä työllistäjiä eri puolilla maata. Lisäksi työeläkevakuuttajat ostavat kotimaassa paljon erilaisia palveluita (mm. IT-, juridiikka- ja rahoitusalalta).
  • Eläkevakuuttajat lisäävät kotimaisten pääomamarkkinoiden vakautta ja toimivuutta. Eri kokoiset toimijat voivat rahoittaa mittakaavaltaan erisuuruisia hankkeita. Kilpailu sijoituskohteista varmistaa pääoman saatavuutta ja oikeaa hinnoittelua.

Kysymyksiä ja vastauksia eläkevarojen sijoittamisesta Suomeen

Seminaari Twitterissä #SuomiSuosta