Suositus kuntoutuksen kustannusten korvaamisesta uudistettu

22.01.2015

Telan suositus työeläkevakuuttajille kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta on uudistettu. Suositus sisältää ammatilliseen kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisen ja eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaamisen.

Kuntoutuksesta aiheutuneet kustannukset korvataan suosituksen mukaisesti. Korvauksien maksaminen on harkinnanvaraista. Suositus tuli voimaan tämän vuoden alusta.

Aiempina vuosina on ollut käytössä kaksi eri suositusta. Niissä on määritelty työeläkekuntoutukseen osallistumisesta aiheutuvien kustannusten korvaukset sekä eläkeratkaisun tai kuntoutuksen vaatimista selvityksistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen. Nyt nämä suositukset on yhdistetty yhdeksi suositukseksi. Samalla suositusta selkeytettiin ja toimitettiin niin, että sitä on helpompi soveltaa.

Suositukseen liittyvissä kysymyksissä kuntoutujan tulee kääntyä oman työeläkevakuuttajaansa puoleen.

Suositus on julkaistu verkkosivuillamme, josta se on ladattavissa sekä suomeksi että ruotsiksi.
Suositus kuntoutukseen liittyvien kustannusten korvaamisesta