Tilastotietoa eläkkeensaajista Uudeltamaalta

22.11.2016

Suomessa asuu yhteensä 1 480 000 eläkkeensaajaa. Omaa eläkettä saavista 78 500 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Noin 503 700 eläkeläistä saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu. Pelkkää työeläkettä saa noin 844 600.

Uudellamaalla

Uudellamaalla on 330 588 eläkeläistä. Heistä 16 374 ei hyötyisi työeläkeindeksin korottamisesta lainkaan, sillä he saavat vain kansaneläkettä ja takuueläkettä. Lisäksi Uudenmaan eläkeläisistä noin 80 500 saisi korotuksen vain osaan eläkkeestään. He saavat sen verran pientä työeläkettä, että sen lisäksi maksetaan Kelan eläkettä, johon indeksimuutos ei kohdistu.

  • Keskimääräinen kokonaiseläke on 1921 €/kk Uudellamaalla.
  • Suurin ryhmä on 2000 € tai yli/kk eläkettä saavat, joita on yhteensä 115 265.
  • Eniten eläkkeensaajia on Helsingissä 127 079. Heistä eniten kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 2000 € tai yli kuukaudessa. Heitä on 47 892.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Helsingissä on 2008 € /kk.
  • Vähiten eläkkeensaajia on Pukkilassa 522. Heistä suurin osa kuuluu ryhmään, jotka saavat eläkettä 800-1099 € kuukaudessa. Heitä on 140.
  • Keskimääräinen kokonaiseläke Pukkilassa on 1408 €/kk.
  • Kelan eläkkeisiin menee 412,1 milj. euroa. Työeläkkeisiin menee 7 177,1 milj. euroa. Eläkemeno yhteensä 7 589,3.

Indeksimuutoksen vaikutukset

Omaa eläkettä saavia ovat vanhuus-, työkyvyttömyys, osa-aika- tai maatalouden erityiseläkettä saavat.

Lakisääteinen kokonaiseläke muodostuu joko pelkästä työeläkkeestä, kansaneläkkeestä tai näistä molemmista sekä mahdollisesta takuueläkkeestä. Lisäksi mukaan lasketaan myös mahdollinen SOLITA-eläke (sotilas-, liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta myönnettävä eläke)

Tilasto Suomen Eläkkeensaajista 2015, Eläketurvakeskus