Työeläkejärjestelmän EU-oikeudellinen asema

17.02.2015

Työeläkejärjestelmämme eroaa merkittävästi monen muun EU-maan järjestelmästä. EU-oikeuden näkökulmasta katsoen työeläkejärjestelmämme on EU:n henkivakuutuslainsäädännön ulkopuolella. Mikä merkitys EU-oikeudellisella asemalla on työeläkejärjestelmälle?

Suomen työeläkejärjestelmän EU-oikeudellinen asema on vakiintunut ja tunnustettu. Tämä asema velvoittaa työeläkevakuuttajia keskittymään perustehtäväänsä eli sijoittamaan eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Työeläkevarat on tarkoitettu ainoastaan eläketurvan hoitamiseen, eikä niitä voida käyttää muun julkisen talouden vajeiden katteena. Työeläkeyhtiöt eivät saa harjoittaa muuta toimintaa kuin eläkevakuuttamista.

Työeläke on luonteeltaan vakuutus. Kaikkien työnantajien on vakuutettava työntekijänsä, joten työeläke on lakisääteinen ja pakollinen. Suomalainen työeläketurva on osa sosiaaliturvaa. Toisin kuin meillä, monessa muussa maassa lakisääteinen eläke ja työsuhteeseen perustuva ammatillinen eläke on hoidettu eri järjestelmien kautta.

Työeläkejärjestelmämme eroaa myös erilaisen toimeenpanomallin perusteella muista EU-maista. Työeläketurvan toimeenpano on hajautettu. Yksityisen alan toimijat kilpailevat keskenään. Kilpailu keskittyy toiminnan tehokkuuteen ja palveluun sekä sijoitusten tuottoihin. Julkisen sektorin eläketurva hoidetaan sen omissa työeläkelaitoksissa.

Työeläkejärjestelmän asemasta sovittiin, kun Suomi liittyi EU:hun vuonna 1995. Suomen liittymissopimukseen lisättiin maininta, jonka mukaan henkivakuutusdirektiivi ei koske eläkevakuutusyritysten eläketoimintaa. Työeläke eriytettiin muusta vakuutustoiminnasta vuonna 1997 voimaan tulleessa laissa työeläkevakuutusyhtiöistä.

Kysymyksiä ja vastauksia työeläkejärjestelmän EU-oikeudellisesta asemasta