Työeläkekuntoutuksella vaikuttavia tuloksia

29.08.2017

Työeläkekuntoutukseen osallistuneiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa 2000-luvulla. Kuntoutujien määrä kasvoi yhdeksällä prosenttiyksiköllä vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Työeläkekuntoutus on lakisääteistä. Se tarjoaa työntekijälle tai yrittäjälle mahdollisuuden jatkaa työssä sairaudesta huolimatta. Työnantajalle se antaa mahdollisuuden turvata henkilöstön riittävyys ja keinon hallita työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia. Koko yhteiskunnan kannalta työeläkekuntoutus tukee osaltaan työurien pidentämisen tavoitetta.

kuvituskuva

Kuntoutujien keski-ikä oli 47 vuotta viime vuonna. 60 prosenttia kuntoutujista oli vähintään 45 vuotta täyttäneitä. Naisia työeläkekuntoutukseen osallistuneista oli 54 prosenttia. Nuorten alle 34 vuotiaiden osuus kuntoutujista on kasvanut tasaisesti.

- Nuorten kuntoutuksen perusteena on usein mielenterveyden häiriö, jolloin työeläkekuntoutus on hyvä keino palata työhön sairasloman jälkeen. Nuorten kuntoutusohjelma saattaa olla myös koulutus, jos on työskennellyt alalla, jossa jatkaminen on terveydentilan vuoksi epävarmaa, sanoo Telan työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Varman ylilääkäri Jukka Kivekäs.

Työeläkekuntoutuksesta annettavalla ennakkopäätöksellä myönteinen vaikutus

Työkyvyttämyyseläkeratkaisun yhteydessä voidaan antaa ennakkopäätös oikeudesta työeläkekuntoukseen. Näin on ollut vuodesta 2015, jolloin voimaan tuli lakimuutos. Tällä käytännöllä on ollut myönteinen vaikutus sekä vähentyneisiin työkyvyttömyysratkaisuihin että kasvaneisiin työeläkekuntoutuspäätöksiin.

Työeläkevakuuttajat antoivat työkyvyttömyysratkaisun yhteydessä reilu 5 200 kuntoutuksen ennakkopäätöstä viime vuonna. Niiden pohjalta saman vuoden aikana alkaneita kuntoutuksia oli reilu 1 000. Työhön palanneiden kuntoutujien osuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana vakiintunut noin 70 prosentin tasolle. Vastaavasti täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus on pysynyt alle 10 prosentissa

Ylittääkö työeläkekuntoutujien määrä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät lähivuosina?

Samanaikaisesti kun työeläkekuntoutujien määrä on kasvanut, on työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä vastaavasti alentunut. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien kokonaismäärä vuoden 2016 lopussa oli hieman alle 153 000 henkilöä. Vuoden aikana työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi alle 19 000 henkilöä.

Mikäli työeläkekuntoutukseen osallistuvien määrä jatkaa nykyisen kaltaista kehittymistään, on lähitulevaisuudessa kuitenkin odotettavissa tilanne, jossa työeläkekuntoutuksessa olevien määrä ylittää työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvien määrän. Joidenkin työeläkevakuuttajien kohdalla tällainen käänne on jo tapahtunut.

- Työeläkekuntoutuksen kehitys on hyvin linjassa alan yhteisten työeläkekuntoutuksen suuntaviivojen kanssa, toteaa Jukka Kivekäs.

Lue lisää: