Vastuullisuusseminaarissa pohdittiin globaalia oikeudenmukaisuutta ja kansallista etua

23.05.2017

Millaista vastuullinen sijoittaminen on työeläkealalla? Mitä vastuullisessa sijoittamisessa pitää ottaa huomioon? Mistä suunnasta työeläkealan vastuullisuutta pitäisi tarkastella? Järjestimme moniäänisen vastuullisuusseminaarin toukokuun alussa, jossa luodattiin millaisessa ympäristössä vastuulliset sijoittajat toimivat.

Kuva: Vastuullisuusseminaarin panelistit
Panelistit pohtivat sosiaalista vastuuta ja verovastuullisuutta.

Sijoittaja toimii maailmassa, jossa kaikki kasvaa ja samalla maapallon ekosysteemi kuormittuu. Vastuulliseen sijoittamiseen liittyykin kiinteästi megatrendit, joiden valossa sijoittaja pystyy tekemään vastuullisia ratkaisuja. Megatrendit määrittelevät maapallon tulevaisuuden.

- Meillä on vain yksi maapallo, joka ei kasva. Tällä hetkellä neljä viidestä globaalista riskistä liittyy ympäristöön ja ilmastonmuutokseen, kertoi johtava asiantuntija Janne Peljo Sitrasta.

Vastuullinen sijoittaminen on kasvanut runsaasti, sillä esimerkiksi 60 prosenttia varainhoitajista tekee jo toimenpiteitä ilmastonmuutoksen vähentämiseksi. Toimia tarvitaan, sillä väestö- ja talouskasvu tulevat tulevaisuudessa pitkälti maista, jotka ovat ilmasto-olosuhteiltaan haavoittumimmat.

Megatrendien lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet eli Agenda 2030 on valtioiden ohella luonteva ohjelma myös vastuulliselle sijoittajalle. Agenda sisältää 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka tarjoavat hyvän kehikon sijoittajalle vastuullisuuden tarkasteluun.

- Kestävän kehityksen tavoitteissa on kaksi läpileikkaavaa teemaa; ilmastonmuutos ja taloudellinen kestävyys. Jos niistä ei pidetä huolta ei ole mahdollista saavuttaa muitakaan tavoitteita, tähdensi vero-oikeudenmukaisuus ja yritysvastuun asiantuntija Lyydia Kilpi Kepasta.

Vastuullinen sijoittaminen sopii hyvin työeläkevakuuttajille, jotka ovat kauaskantoisia toimijoita, joiden tehtävänä on eläkevaroista huolehtiminen pitkällä aikavälillä.

-Työeläkevakuuttajat eivät voi yksin muuttaa maailman talousjärjestelmää, mutta merkittävästä sijoitusvarallisuudesta huolehtivalla alalla on muskeleita, joilla talousjärjestelmän vastuullisuutta voi lisätä, Kilpi painotti.

Vastuullisuusseminaarissa todettiin moneen kertaan, että vastuullinen sijoittaminen on kompleksinen kokonaisuus. Työeläkevakuuttajat näkevätkin, että ilman vastuullisuutta ei voi sijoitustoimintaa tehdä. Vastuullisuuden halutaankin integroituivan kaikkeen sijoitustoimintaan.

- Asiakkaamme odottavat, että pidämme huolta eläkevaroista niin, että eläkejärjestelmä kestää, johtaja Esko Torsti Ilmarisesta sanoi.

Elon vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Kirsi Keskitalo painotti, että vastuullista sijoittamista voidaan tehdä monin tavoin.

- Ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvien ESG-asioiden huomioon ottaminen on yksinkertaisesti fiksua toimintaa sijoittajan näkökulmasta. Vaikka ne eivät ole mitattavissa samalla tavalla kuin jokin muut asiat, niin ne ovat silti yhtä merkityksellisiä, Keskitalo sanoi.

Paneelissa keskusteltiin vero- ja sosiaalisesta vastuullisuudesta

Paneelikeskustelu käytiin aiheesta mistä suunnasta työeläkealan vastuullisuutta pitäisi tarkastella: painotetaanko globaalia oikeudenmukaisuutta vai kansallista etua? Keskustelijoina olivat Kirkon eläkerahaston salkunhoitaja ja vastuullisen sijoittamisen päällikkö Magdalena Lönnroth, KPMG:n tutkija ja vastuullisuusasiantuntija Riikka Sievänen, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sekä valtiovarainministeriön Kansainvälisen verotuksen yksikön hallitusneuvos Antero Toivainen. Paneelikeskustelua johdatteli seminaarin juontaja, Mediahub Helsingin sisältöjohtaja Mari Haavisto.

Keskustelua käytiin kahden teeman alla; verovastuullisuus ja sosiaalinen vastuullisuus. Esiin nousi se, että kansallista etua tai globaalia oikeudenmukaisuutta ei voi täysimääräisenä toteuttaa. Samalla kuitenkin todettiin, että ei nähdä, että nämä kaksi tekijää eivät ole ristiriidassa.
Verovastuullisuudessa on viime vuosina tehty konkreettisia toimia.

- Kymmenen vuotta sitten, tuskin kukaan olisi uskonut, että Sveitsin kaltainen valtio luopuisi pankkisalaisuudesta. Vastuullinen yritys toimii sekä lain että lain hengen mukaisesti. Verosuunnittelu ei voi olla kiellettyä vastuulliselta yritykseltä, mutta sen tulee kestää tarkastelu, Antero Toivainen huomautti.

-Veroparatiisien käyttö ei ole pitkällä aikavälillä kestävää. Jos yksin lähtee verovastuullisuuskysymyksiä tekemään, niin saattaa menettää kilpailuasemaa, joten sijoittajat voisivatkin toimia yhdessä, Sonja Vartiala suositteli.

Vastuullisuutta pystytään edistämään tietojen vaihdolla ja käymällä dialogia.

- Sijoittajalle vaikuttaminen on yleinen tapa toimia. Tarvittaessa yritsten kanssa käydään rakentavaa keskustelua havaituista vastuuttomista toimintatavoista ja yritetään muuttaa yritysten toimintaa kestävämmälle tolalle. Tämä voi viedä aikaa jopa vuosia, koska siinä yritys muuttaa sisäisiä toimintatapojaan, Magdalena Lönnroth kuvaili.

- Mediakohut tuovat mahdollisuuden oman toiminnan tarkistukseen ja kehitykseen. Myös automaattinen tietojen vaihto maiden välillä on hyvä askel eteenpäin, Riikka Sievänen sanoi.

Paneelissa esitettiin toiveita siitä, että vastuullisuuteen liittyvässä keskustelussa siirryttäisiin pidemmän aikavälin pohdintaan: miten vaikutetaan yhteiskuntaan, johon tulevat sukupolvet syntyvät?

Vastuullisuus & Eläke -lehti luettavissa verkossa

Vastuullisuusseminaarin yhteydessä julkaisimme tuoreen teemalehtemme Vastuullisuus & eläke

Seminaarissa pidetyt esitykset on katsottavissa teemasivultamme Vastuullinen sijoittaminen sopii työeläkevakuuttajalle