Vihreä kirja kartoittaa pitkäaikaissijoittamista

03.04.2013

Euroopan komissio on julkistanut maaliskuussa 2013 vihreän kirjan pitkäaikaisesta sijoittamisesta ja rahoittamisesta. Vihreällä kirjalla kartoitetaan keinoja parantaa pitkäaikaisen rahoituksen saatavuutta pitkäaikaisiin investointeihin Euroopassa. Perinteisen pankkirahoituksen ohella myös pääomamarkkinoiden osuutta yritysten varainhankinnassa tulisi lisätä. Lisäksi vihreä kirja käsittelee kotitalouksien säästämistä ja sijoittamista yhdistäviä instrumentteja sekä vakuutus- ja eläkevarojen laajempaa käyttöä.

Kuva: Ilkka Holmström

Finanssi- ja eurokriisi ovat heikentäneet pankkisektorin kykyä kanavoida varoja pitkän aikavälin investointeihin. Euroopassa on kuitenkin investointikohteita, jotka voisivat edistää talouskasvua sekä parantaa työllisyyttä.
- Vihreän kirjan ongelmana on kuitenkin paikoin teoreettinen käsittelytapa. Esityksestä puuttuu käsitys esimerkiksi vakavaraisuussääntelyn merkityksestä käytännön sijoittamiseen sekä pankkitoiminnan osalta pk-yritysten vakuus- ja luottoarvioinnin käytännön haasteista, lakimiehemme Ilkka Holmström sanoo.

Tela tulee toimittamaan komissiolle kommentit vihreästä kirjasta Suomen työeläkealan osalta.
- Kommenteissa on järkevää ottaa esille myös konkreettisia ehdotuksia komission käyttöön. Erilaiset korkotuet sekä takausjärjestelyt voivat nostaa sijoittajan tuottoa tai pienentää rahoittajan riskiä, Ilkka Holmström sanoo. Komissio on asettanut kolmen kuukauden määräajan kommentoinnille.

Ilkka Holmströmin mukaan kysynnän selvittäminen on tärkeää, koska joissain unionin jäsenmaissa saattaa olla jopa 1800 – luvulla rakennettua yhteiskuntainfraa, jonka uusimiseen voi olla paljonkin tarvetta.
- Vastaavasti tuulivoima-ala, josta odotettiin 3-5 vuotta sitten merkittävää kasvua, ei ole lähtenyt odotusten mukaisesti käyntiin. Tuulivoimaa tai uusiutuvaa energiaa ei vihreässä kirjassa mainitakaan, vaan huomio on keskittynyt esimerkiksi PPP – hankkeisiin (Public Private Partnership) eli elinkaarihankkeisiin ja liikkeelle laskettaviin joukkovelkakirjoihin eli projektibondeihin.

PPP-elinkaarihankkeet ovat tyypillisesti yhteiskunnallisen infran hankkeita, joissa julkinen ja yksityinen toimija toteuttavat hankkeen yhdessä. Projektibondien liikkeellelaskusta kerätyt varat puolestaan sijoitetaan jonkin infrahankkeen toteuttamiseen.
- Ajatus on, että julkinen toimija saa varat hankkeen toteuttamiseen ja sijoittajat saavat matalaa, mutta pitkäaikaista tuottoa bondin korkotason mukaan, Ilkka Holmström toteaa.

Lisätietoja:
Vihreä kirja