Gå till innehållet

Aktuellt

Här hittar du våra nyheter från Tela och pensionssektorn om aktuella frågor. Här finns också bildbanken, som innehåller fotografier av vår direktörer och experter samt vår logo.

Överföringsstatistiken för 3/2021 har publicerats

Mellan juli-september överfördes nästan 4 200 arbetspensionsförsäkringar mellan arbetspensionsbolagen: antalet överförda ArPL-försäkringar var 1 887 och antalet FöPL-försäkringar 2 311.

Fotografier och logo

I bildbanken finns fotografier av vår direktörer och experter samt vår logo att ladda ner för användning i press och på webben.