Gå till innehållet

Placering av tillgångar

På dessa sidor berättar vi om vilken betydelse placeringen av pensionsmedlen har och om regleringen av placeringsverksamheten. På sidorna hittar du också aktuell information om beloppet av pensionsmedlen och avkastningen på placeringarna – utan att glömma våra olika statistiker.

Placeringsverksamhetens betydelse

Placeringsverksamheten och den avkastning som erhålls genom den har stor betydelse för…

Beloppet av pensionstillgångarna

Arbetspensionsförsäkrarna publicerar fyra gånger om året uppgifter om resultatet av sin placeringsverksamhet.…

Avkastningen på placeringarna

Fonderingen och placeringen av arbetspensionstillgångarna genererar för pensionssystemet placeringsintäkter, som används för…

Delårsuppgifter

De sex största arbetspensionsplacerarna publicerar sina delårsrapporter fyra gånger om året, där…

Statistikdatabas

Uppgifter om fördelningen av arbetspensionsförsäkrarnas placeringstillgångar, delårsuppgifterna om placeringarnas fördelning och avkastning…

Regleringen av placeringsverksamheten

Arbetspensionsförsäkrarna fonderar och placerar en del av de arbetspensionsavgifter som de samlar…

Ansvarsfull placering

Arbetspensionsförsäkrarnas grundläggande uppgift är att trygga arbetspensionerna för nuvarande och kommande generationer.…

Placeringsordlista

I ordlistan förklaras de allmännaste termerna som hänför sig till placeringar och…

Beräkning av aktieavkastningen

För arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn ingår som en egen del i…

Aktuellt

Risto Murto fortsätter som styrelseordförande

Verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har valts till styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma tidigare den här…