Gå till innehållet

Pensionssystemet

På dessa sidor berättar vi om grunderna för arbetspensionssystemet och arbetspensionerna, om de olika aktörerna inom pensionssystemet, om arbetsförmågans betydelse och arbetspensionsrehabilitering samt om arbetspensionerna och Europeiska unionen.

Arbetspensionerna en del av socialförsäkringen

Socialförsäkringen är en lagstadgad och obligatorisk försäkring som ordnas av det allmänna…

De grundläggande principerna för arbetspensionerna

Arbetspensionerna och arbetspensionssystemet är förenade med många detaljer. De innehåller några viktiga…

Aktörerna inom systemet

De viktigaste aktörerna inom arbetspensionssystemet är arbetspensionsförsäkrarna, som ansvarar för verkställandet av…

Arbetsförmågan och dess betydelse

Arbetsförmågan är av central betydelse i allt arbete. En arbetsför människa klarar…

Arbetspensionsrehabilitering

Med arbetspensionsrehabilitering avses den yrkesinriktade rehabilitering som ordnas och bekostas av arbetspensionsförsäkrarna…

Decentraliserat system

Arbetspensionssystemet i Finland är till sin förvaltning decentraliserat. Det finns således flera…

Arbetspensioner och EU

Finlands medlemskap i Europeiska unionen har också betydelse för arbetspensionssystemet. Även om…

Systemets historia

Det lagstadgade arbetspensionssystemet har sina rötter på 1950- och 1960-talet. Den första…

Aktuellt