Gå till innehållet

Information om oss

På dessa sidor berättar vi mer ingående om syftet med och strategin för vår verksamhet, om våra medlemmar och vår styrelse samt om de delegationer och expertgrupper som stöder vår verksamhet.

Syftet med verksamheten

Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf är en intresseorganisation för samtliga arbetspensionsförsäkrare med verksamhet i…

Strategi

Vi har förnyat vår strategi under våren 2023. Som underlag för vår…

Styrelse

Vår styrelse väljs av föreningens årsstämma. Till styrelsen hör ordföranden, tre vice…

Medlemmar

Våra medlemmar består av de finska arbetspensionsförsäkrare som tillhandahåller lagstadgat arbetspensionsskydd.

Delegationer

Delegationerna består av representanter för Telas medlemmar. Deras uppgift är att stödja…

Expertgrupper

Våra expertgrupper består utöver representanter för våra medlemsorganisationer vid behov också av…

Utbildning

Vi ordnar årligen olika utbildningstillfällen, där vi behandlar arbetspensionssystemets grunder och aktuella…

Aktuellt