Gå till innehållet

Finansieringen av pensionerna

På dessa sidor berättar vi om principerna för finansieringen av arbetspensionerna, om finansieringens hållbarhet, arbetspensionsavgifterna och penningflödena kring arbetspensionerna. Dessutom beskriver vi ansvarsskulden och solvensregleringen.

Principer för finansieringen av arbetspensionerna

Arbetspensionen i Finland är förmånsbestämd, vilket innebär att förmånen eller pensionen betalas…

Finansieringens hållbarhet

Finansieringen av arbetspensionerna påverkas av många olika bakomliggande faktorer, såsom nativiteten, sysselsättningen…

Pensionsavgifterna

I Finland finansieras arbetspensionerna huvudsakligen med de arbetspensionsförsäkringsavgifter som arbetsgivarna, arbetstagarna och…

Penningflödena kring arbetspensionerna

Merparten av de arbetspensionsavgifter som årligen samlas in används för att betala…

Beräkning av ansvarsskulden

Arbetspensionssystemet för de anställda inom den privata sektorn är delvis fonderande. Det…

Solvensreglering

Arbetspensionsförsäkrarna inom den privata sektorn har bland annat i uppgift att fondera…

Försäkringsmatematisk ordlista

Ordlistan förklaras de vanligaste termer som gäller arbetspensionsförsäkrarens ansvarsskuld och solvensberäkning.

Aktuellt

Risto Murto fortsätter som styrelseordförande

Verkställande direktör Risto Murto från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma har valts till styrelseordförande. Valet gjordes av föreningens årsstämma tidigare den här…