Gå till innehållet

Överföringsrörelsen mellan arbetspensionsbolagen

Arbetspensionsbolagen konkurrerar sinsemellan om kunderna inom den privata sektorn, dvs. företagen. Arbetstagarföretagen och företagarna kan teckna arbetspensionsförsäkring i ett arbetspensionsbolag efter eget val. Om de vill kan de också flytta över sin arbetspensionsförsäkring till ett annat bolag. Konkurrensen mellan arbetspensionsbolagen och överföringen av försäkringarna från ett bolag till ett annat kan åskådliggöras med den s.k. överföringsstatistiken.

Grunder för statistiken

Försäkringstagaren, dvs. arbetsgivaren eller företagaren, kan överföra sina arbetspensionsförsäkringar från ett arbetspensionsbolag till ett annat vid fyra tillfällen om året. Överföringstidpunkterna är den första dagen i januari, april, juli och oktober.

Försäkringen överförs till det nya arbetspensionsbolaget inom tre månader efter tidpunkten för överföringen. En förutsättning för överföring av en arbetspensionsförsäkring är att försäkringen före överföringen har varit minst ett år i samma bolag.

Utifrån de uppgifter som vi fått av arbetspensionsbolagen sammanställer vi statistik över överföringstrafiken fyra gånger om året och den publiceras enligt följande:

  • I april publicerar vi Överföringar 1-statistik, som innehåller de överföringar av försäkringar som meddelats i januari–mars.
  • I juli publicerar vi Överföringar 2-statistik, som innehåller de överföringar av försäkringar som meddelats i april–juni.
  • I oktober publicerar vi Överföringar 3-statistik, som innehåller de överföringar av försäkringar som meddelats i juli–september.
  • I januari publicerar vi en samlad statistik över föregående kalenderår som beskriver de sammanlagda arbetspensionsspecifika uppgifterna för det gångna året.

Senaste statistiken: Överföringar 3/2023

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 207 074 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 636
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 585

Överföringstrafikens andel av 3/20232/20233/2022
ArPL-premieinkomsten 1,2 %0,7%1,3 %
ArPL-försäkringsbeståndet1,8%1,5 %1,9%
FöPL-försäkringsbestånget 1,2 %1,1 %1,1 %

Ytterligare information

Mika Aho (Elo), tel 040 722 0200
Jorma Hokkanen (Ilmarinen), tel 010 284 3424
Staffan Åberg (Veritas), tel 050 560 0135
Mika Pitkälä (Varma), tel 040 519 5147
Maija Schrall (Tela), tel 040 839 6658

Tidigare statistik

Överföringar 2023

Överföringar 3/2023

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 207 074 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 636
Antalet överförda FöPL-försäkringar:  2 585

Överföringstrafikens andel av3/20232/20233/2022
ArPL-premieinkomsten 1,2 %0,7 %1,3 %
ArPL-försäkringsbeståndet 1,8 %1,5%1,9 %
FöPL-försäkringsbestånget 1,2 %1,1 %1,1 %

Överföringar 2/2023

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 117 648 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 099
Antalet överförda FöPL-försäkringar:  2 512

Överföringstrafikens andel av2/20231/20232/2022
ArPL-premieinkomsten 0,7 %1,0%0,7 %
ArPL-försäkringsbeståndet 1,5%2,0 %1,1%
FöPL-försäkringsbestånget 1,1 %1,5 %1,1 %

Överföringar 1/2023

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 171 058 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 856
Antalet överförda FöPL-försäkringar:  3 254

Överföringstrafikens andel av1/20234/20221/2022
ArPL-premieinkomsten 1,0 %1,2 %0,7 %
ArPL-försäkringsbeståndet 2,0 %1,4 %1,5 %
FöPL-försäkringsbestånget 1,5 %1,2 %1,4 %

Överföringar 2022

Överföringar för hela året 2022

Överföringstrafiken totalt (ArPL),
tusen euro
Antalet överförda
ArPL-försäkringar,
stycken
Antalet överförda
FöPL-sörsäkringar,
stycken
År 2022År 2022År 2022
Elo– 68 721-107410
Ilmarinen22 270-1 537-1 392
Varma34 8751 594293
Veritas11 57750689
Överföringstrafikens andel av År 2022 (År 2021 )4/20223/20222/20221/2022
ArPL-premieinkomsten 4,0 %3,7 %1,2 %1,3 %0,7 %0,7 %
ArPL-försäkringsbeståndet 5,9 %5,9 %1,4 %1,9 %1,1 %1,5 %
FöPL-försäkringsbestånget 4,8 %4,9 %1,2 %1,1 %1,1 %1,4 %

Överföringar 3/2022

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 206 579 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 789
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 438

Överföringstrafikens andel av3/20222/20223/2021
* ArPL-premieinkomsten1,3 %0,7 %1,4 %
* ArPL-försäkringsbeståndet1,9 %1,1 %1,3 %
* FöPL-försäkringsbeståndet1,1 %1,1 %1,1 %

Överföringar 2/2022

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 117 309 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 1 549
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 279

Överföringstrafikens andel av2/20221/20222/2021
* ArPL-premieinkomsten0,7 %0,7 %0,6 %
* ArPL-försäkringsbeståndet1,1 %1,5 %2,0 %
* FöPL-försäkringsbeståndet1,1 %1,4 %1,1 %

Överföringar 1/2022

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 118 160 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 180
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 929

Överföringstrafikens andel av1/20224/20211/2021
* ArPL-premieinkomsten0,7 %0,8 %0,9 %
* ArPL-försäkringsbeståndet1,5 %1,3 %1,4 %
* FöPL-försäkringsbeståndet1,4 %1,2 %1,4 %

Överföringar 2021

Överföringar för hela året 2021

Överföringstrafiken totalt (ArPL),
tusen euro
Antalet överförda
ArPL-försäkringar,
stycken
Antalet överförda
FöPL-sörsäkringar,
stycken
År 2021År 2021År 2021
Elo-88 64381557
Ilmarinen96 832-1 976-981
Varma-26 4391 482-251
Veritas18 250313675
Överföringstrafikens andel av År 2021 (År 2020) 4/20213/20212/20211/2021
ArPL-premieinkomsten 3,7 %3,5 %0,8 %1,4 %0,6 %0,9 %
ArPL-försäkringsbeståndet 5,9 %4,6 %1,3 %1,3 %2,0 %1,4 %
FöPL-försäkringsbestånget 4,9 %4,8 %1,2 %1,1 % 1,1 %1,4 %

Överföringar 3/2021

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 201 214 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 1 887
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 311

Överföringstrafikens andel av 3/2021 2/2021 3/2020
* ArPL-premieinkomsten 1,4 % 0,6 % 1,3 %
* ArPL-försäkringsbeståndet 1,3 % 2,0 % 0,3 %
* FöPL- försäkringsbeståndet 1,1 % 1,1 % 1,2 %

Överföringar 2/2021

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 88 922 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 914
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 354

Överföringstrafikens andel av 2/20211/20212/2020
* ArPL-premieinkomsten 0,6 %0,9 %0,5 %
* ArPL-försäkringsbeståndet 2,0 %1,4 %0,8 %
* FöPL- försäkringsbeståndet 1,1 %1,4 %1,1 %

Överföringar 1/2021

Överföringstrafiken totalt (ArPL): 129 825 t €
Antalet överförda ArPL-försäkringar: 2 055
Antalet överförda FöPL-försäkringar: 2 832

Överföringstrafikens andel av 1/20214/20201/2020
* ArPL-premieinkomsten 0,9 %0,8 %0,8 %
* ArPL-försäkringsbeståndet 1,4 %1,2 %1,2 %
* FöPL- försäkringsbeståndet 1,4 %1,2 %1,3 %

Relaterade sidor