Gå till innehållet

Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter

Vi publicerar årligen i samarbete med Pensionsskyddscentralen en sammanfattning av arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter. Uppgifterna publiceras som en separat bilaga till Pensionsskyddscentralens tidskrift Arbetspension, som utkommer årligen i början av juni.

Bokslutsuppgifterna innehåller vissa nyckeltal från alla arbetspensionsförsäkrare och för arbetspensionsbolagens del också mer omfattande bokslutssiffror. Dessutom innehåller bilagan analyser av experter inom arbetspensionssektorn och eventuella intervjuer om aktuella teman.

Bokslutsuppgifter 2021

Siffrorna täcker hela branschen, förutom solvenssiffrorna som gäller bara arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn.

Arbetspensionsanstalternas nyckeltal

 • Försäkrade (antal) 2,6 miljoner.
 • Pensionstagare (antal) 1,9 miljoner.
 • Lönesumma/arbetsinkomst 96,5 miljarder euro.

Inkomster

 • Premieinkomst 24,3 miljarder euro (utan den andel som bekostas ur statsbudgeten).
 • Nettoavkastning av placeringsverksamheten enligt verkligt värde 34,9 miljarder / 15,8 procent.
 • Nettointäkter av placeringsverksamheten i resultaträkningen 20,7 miljarder euro.

Kostnader

 • Utbetalda pensioner 29,5 miljarder euro.
 • Totala driftskostnader (exklusive placeringsverksamhetens kostnader) 483 miljoner euro.

Tillgångar

 • Pensionstillgångar cirka 257,5 miljarder euro.
 • Placeringar enligt verkligt värde 255,8 miljarder euro.

Solvens

Solvens gäller bara arbetspensionsanstalter inom den privata sektorn.

 • Solvenskapital sammanlagt 43,6 miljarder euro.
 • Solvensgräns 22,9 miljarder euro.
 • Solvenskapital/solvensgräns 1,9.
 • Solvensgrad 136,6 procent.

Mer ingående uppgifter finns i vidstående bokslutsbilaga:

Utifrån bokslutsuppgifterna gör vi också årligen en sammanställning av uppgifterna om arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar både på årsnivå och som tidsserie. Dessa finns på vår sida Arbetspensionsförsäkrarnas marknadsandelar.

Bokslutssiffror för tidigare år

Relaterade sidor