Gå till innehållet

Tidsserier över avkastningen

Följande diagram med början år 1997 beskriver avkastningen på arbetspensionsplaceringarna: den nominella avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn, den reala avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn och den nominella avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den offentliga sektorn.

Avkastning på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn

Den nominella avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn åren 1997-2020, procent av sysselsatt.

Den årliga avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn (1997-2020) har varit positiv med undantag av några år. I början av 2000-talet var avkastningen positiv, men anspråkslös. Den genomsnittliga nominella årsavkastningen har varit 5,7 procent åren 1997–2020, även om också några sämre avkastningsår ryms med. Då denna nominella avkastning rensas för effekten av inflationen, dvs. konsumentprisernas uppgång, är den årliga realavkastningen för motsvarande tid 4,2 procent.

Realavkastning på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn åren 1997-2020, procent av sysselsatt kapital.

Realavkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn beskriver den årliga realavkastningen för respektive år från och med år 1997. Realavkastningen har uppgetts i procent av sysselsatt kapital.

Den blåa linjen visar den realiserade avkastningen. Den röda streckade linjen visar som jämförelse en situation, där realavkastningen på sysselsatt kapital varje år skulle ha varit 3,5 procent. Den gröna streckade linjen visar motsvarande situation som den röda streckade linjen, men med en realavkastning på 4,0 procent

Avkastning på arbetspensionsplaceringna inom den offentliga sektorn

Den nominella avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den offentliga sektorn åren 1997-2020, procent av sysselsatt kapital.

Den årliga avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den offentliga sektorn (1997–2020) mer eller mindre motsvarar avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn. Skillnaden är den större variationen i avkastningen inom den offentliga sektorn. På lång sikt är årsavkastningen för båda aktörerna mycket lika åren 1997-2020. Den genomsnittliga avkastningen på årsnivå för arbetspensionsförsäkrarna inom den offentliga sektorn är som nominell 6,1 procent och som reell 4,6 procent.

Avkastning på arbetspensionsplaceringarna inom den privata och offentliga sektorn

Den nominella avkastningen på arbetspensionsplaceringarna inom den privata sektorn och den offentliga sektorn åren 1997-2020, procent av sysselsatt.

Tidsserier som pdf-fil:

Vi uppdaterar tidsserier en gång om året i mars-april. Tidsserier kan också laddas ner som vidstående pdf-fil. De bilder får lånas för eget bruk, men källan ska alltid anges.

Relaterade sidor